Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

Reuniunea Comitetului Mixt româno-american din 24.01.2014
Departamentul pentru Politica de Apărare și Planificare a găzduit joi, 23 ianuarie 2014, la Palatul Cercului Militar Național, reuniunea Comitetului Mixt româno-american pentru implementarea prevederilor Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, precum și ale Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România. Delegația României a fost condusă de secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Sebastian HULUBAN, și a cuprins experți și invitați din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne. La lucrări a participat, în calitate de invitat, domnul Bogdan AURESCU, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Delegația SUA a fost condusă de generalul-maior Randy KEE, director pentru politici, planificare și parteneriat în cadrul Comandamentului Forțelor SUA din Europa (US EUCOM) și a inclus experți și invitați din cadrul USEUCOM, Comandamentului Forțelor Terestre din Europa (USAREUR), Comandamentului Forțelor Aeriene din Europa (USAFE), Comandamentului Infanteriei Marine/ Forțelor Navale ale SUA din Europa (MARFOREUR/ NAVEUR), Agenției pentru Apărare Antirachetă (MDA), precum și al Ambasadei Statelor Unite la București.
* * *
În cadrul reuniunii, oficialii români și americani au trecut în revistă activitățile desfășurate de la ultima reuniune a Comitetului Mixt, din luna iulie 2013 și până în prezent. A fost efectuată analiza completării cadrului legal de implementare din care a reieșit că urmează finalizarea altor aranjamente de implementare în 2014. De asememea, au fost analizate perspectivele activităților comune, precum și stadiul lucrărilor de infrastructură din interiorul și exteriorul Bazei Militare Deveselu. În acest context, au fost evidențiate efortul depus de partea română pentru securizarea bazei și ceremonia de marcare a începerii lucrărilor principale de construcții la Facilitate de către partenerul american, din data de 28 octombrie 2013. De asemenea, a fost menționat efortul inter-instituțional depus de partea română pentru finalizarea proiectelor locale de infrastructură cu impact asupra bunei derulări a activităților de operaționalizare a Facilității din cadrul bazei, unde vor fi amplasate elemente ale sistemului antirachetă american. Au mai fost abordate subiecte de interes comun privind activitățile comune de instruire, operațiile multimodale ce urmează să fie desfășurate de Forțele SUA la Baza Mihail Kogălniceanu/ Constanța, și au fost luate decizii pentru consolidarea cadrului de cooperare bilaterală.
Sectia pentru Legătura cu Fortele Armate Străine