Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

Acte normative care reglementeaza activitatea de informare publica directa:
 

- Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001   privind liberul acces la informatiile de interes public (.pdf)
- Hotararea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru   aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 (.pdf)
- Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002   privind protectia informatiilor clasificate (.pdf)
- Lista documentelor de interes public (.doc)