Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

DIRECȚIA COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL APĂRĂRII
 

Direcția Cooperare Internațională în Domeniul Apărării (DCIDA) este subordonată secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale și face parte din organica Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale (DPAPRI). DCIDA este structura specializată care coordonează și gestionează activitățile de cooperare internațională ale Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu obiectivele, prioritățile și direcțiile de acțiune ale ministerului și  în concordanță cu evoluțiile politico-militare internaționale.
Obiectivul principal al activității DCIDA îl constituie promovarea și afirmarea intereselor României prin dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională  în domeniul apărării atât în formate bilaterale cât și regionale, precum și în cadrul organizațiilor internaționale la care România este parte.
Prin structurile aflate în organica sa, DCIDA contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale ale cooperării internaționale în domeniul apărării:

 • consolidarea cooperării în plan bilateral, regional și multilateral;

 • îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor asumate în cadrul ONU, OSCE și a inițiativelor de cooperare regională în domeniul  apărării la care România este parte;

 • îndeplinirea obligațiilor financiare față de organizațiile internaționale la care România este parte prin Ministerul Apărării Naționale;

 • implementarea măsurilor de creștere a încrederii și securității;

 • asigurarea și modernizarea cadrului juridic necesar cooperării militare internaționale;

 • gestionarea aspectelor politico-militare ale obligațiilor asumate prin documentele internaționale privind regimurile în domeniul controlului armamentelor și al neproliferării armelor de distrugere în masă.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE DCIDA:

 • Elaborează orientările generale, obiectivele și direcțiile prioritare de dezvoltare a cooperării militare internaționale în plan bilateral, în vederea susținerii obietivelor strategice în domeniul apărării ale României;

 • Coordonează identificarea și formularea priorităților privind dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul apărării a Ministerului Apărării Naționale, pe termen scurt și mediu;

 • Coordonează, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, acțiunile, proiectele și programele din cadrul inițiativelor regionale de cooperare în domeniul apărării;

 • Coordonează activitatea de încheiere a tratatelor internaționale în domeniul militar pentru crearea cadrului juridic necesar cooperării internaționale în domeniul apărării;

 • Coordonează și gestionează aspectele politico-militare din domeniul controlului armamentelor și al neproliferării armelor de distrugere în masă;

 • Coordonează, monitorizează, ține evidența și evaluează activitățile de cooperare internațională în domeniul apărării;

 • Coordonează si gestionează îndeplinirea obligațiilor financiare față de organizațiile internaționale la care România este parte prin Ministerul Apărării Naționale;

 • Elaborează și revizuiește, periodic, Directiva de Cooperare Internațională la nivelul Ministerului Apărării Naționale.

 


CONDUCERE
- şeful DCIDA - Col. Vasile Ionescu
- director adjunct DCIDA - Fp. Violeta-Elena Nicolescu

CONTACT
- Telefon: 021.314.05.72