Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

DIRECȚIA PLANIFICARE INTEGRATĂ A APĂRĂRII
 

În calitatea sa de componentă a DPAPRI, misiunea Direcţiei planificare integrată a apărării (DPIA) este de a asigura planificarea integrată a apărării conform legii, de a participa la coordonarea proceselor de elaborare, implementare şi evaluare a politicii de apărare, inclusiv afacri europene, şi de a asigura reprezentarea MApN în cadrul organizaţiilor internaţionale conform domeniului său de responsabilitate, inclusiv în comitete de specialitate şi comitete directoare.

Planificarea integrată a apărării, atribut și componentă esențială a politicii de apărare, reprezintă procesul de coordonare a dezvoltării și menținerii capabilităților specifice în scopul îndeplinirii obiectivelor politicii de apărare. Coordonarea procesului de planificare a apărării reprezintă unul din instrumentele de exercitare a controlului democratic civil în domeniul apărării.

Direcția planificare integrată a apărării (DPIA) asigură o abordare integrată la nivelul Ministerului Apărării Nationale a eforturilor vizând planificarea apărării, respectiv corelarea și integrarea obiectivelor politicilor de apărare cu resursele destinate Ministerului Apărării Nationale, precum și capabilitățile militare dezvoltate. DPIA este subordonată nemijlocit secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale.

DPIA participă la elaborarea și asigură implementarea politicii de apărare în context național, precum și în cadrul NATO și UE, oferind totodată instrumentele necesare exercitării controlului democratic civil în ceea ce privește formularea și implementarea politicilor în domeniul apărării.

DPIA poartă răspunderea esențială pentru elaborarea și monitorizarea execuției Directivei de planificare a apărării, documentul de planificare de bază al Ministerului Apărării Nationale, prin care se stabilesc programele majore și structura acestora, dinamica forțelor, obiectivele generale și specifice privind starea de pregătire operațională, precum și resursele alocate fiecărui program pentru îndeplinirea obiectivelor planificate.

Totodată, DPIA elaborează propunerile de întocmire și de modificare a legislației și a actelor normative privind planificarea apărării și managementul resurselor alocate Ministerului Apărării Nationale.


CONDUCERE

- Directorul DPIA - f.p. ȘERBAN LUCIAN LUNGU
- Locțiitorul DPIA - col.ing. ANDREI STANCIU

CONTACT
- Telefon - 0213195592