Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

DIRECȚIA POLITICI DE APĂRARE

    Direcția politici de apărare (DPA) are ca domeniu principal de activitate dezvoltarea şi coordonarea politicii de apărare în plan intern şi internaţional. Politica de apărare reprezintă un ansamblu coerent şi coordonat de obiective, măsuri şi acţiuni care vizează realizarea obiectivelor naţionale de securitate şi a obligaţiilor asumate pe plan internaţional în domeniul apărării, prin utilizarea tuturor instrumentelor de natură politică, diplomatică şi militară mobilizate de Ministerul Apărării Naţionale pentru realizarea acestora.
    Scopul fundamental al politicii de apărare este asigurarea deciziilor şi acţiunilor în domeniul apărării care să permită garantarea suveranităţii, independenţei, unităţii şi integrităţii teritoriale a României. Aceasta presupune operaţionalizarea prevederilor circumscrise domeniului apărării, stabilite prin Strategia Naţională de Apărare a Ţării şi a obiectivelor, priorităţilor şi direcţiilor de acţiune din Programul de Guvernare
    În activitatea de dezvoltare şi coordonare a politicii de apărare în plan intern şi internaţional, Direcţia politici de apărare:
- coordonează integrarea propunerilor Ministerului Apărării Naţionale pentru strategiile în domeniul securităţii naţionale, precum şi Strategia Naţională de Apărare a Ţării;
- coordonează elaborarea şi implementarea Cartei Albe a Apărării;
- elaborează propuneri privind promovarea politicii de apărare a României în cadrul altor organizaţii de securitate relevante şi cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe în acest domeniu;
- organizează şi coordonează activităţile de tip dialog strategic politico-militar  cu partenerii strategici în domeniul apărării;
- elaborează mandatul politic al Ministerului Apărării Naţionale în cadrul NATO referitor la promovarea obiectivelor politicii de apărare în Alianţă, participarea la procesele de transformare, parteneriat, precum şi deciziile şi priorităţile de participare la misiunile şi operaţiunile NATO;
-  elaborează mandatul politic al Ministerului Apărării Naţionale în cadrul UE pentru promovarea obiectivelor politicii de apărare în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună - PSAC, participarea la iniţiativele UE, cooperarea UE - NATO, precum şi pentru luarea deciziilor şi stabilirea priorităţilor de participare la capabilităţile de apărare şi la misiunile şi operaţiile UE de management al situaţiilor de criză.

    În domeniul diplomaţiei publice în domeniul apărării şi al diplomaţiei apărării, Direcţia politici de apărare:
- elaborează discursurile şi prezentările pe tematici aferente politcii de apărare pentru participarea conducerii Ministerului Apărării Naţionale la evenimente publice interne şi internaţionale;
- elaborează articole şi analize pentru presa de specialitate internă şi internaţională;
- cooperează cu societatea civilă în organizarea de seminarii şi conferinţe de profil.
   Nu în ultimul rând, Direcţia politici de apărare coordonează relaţionarea cu structurile administraţiei publice, participând la activităţi interne şi internaţionale - grupuri interministeriale de tip task force, comisii mixte, discuţii politico-militare, seminarii şi conferinţe.

 


CONDUCERE
- Locțiitorul șefului DPA - Col. Alin Moiceanu

 


CONTACT:
- Tel./Fax: 031.426.07.22