Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

INSTITUTUL PENTRU STUDII POLITICE DE APĂRARE ȘI ISTORIE MILITARĂ

Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară (ISPAIM) este o structură de cercetare științifică a Ministerului Apărării Naționale și funcționează în subordinea DPAPRI. Este atestat de către Ministerul Educației Cercetării și Inovării/ Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifică drept instituție aptă să desfășoare activitate de cercetare științifică. Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară acoperă trei domenii de cercetare: securitate internațională; politica de apărare; istorie militară - inițiind și dezvoltând cercetări fundamentale și aplicative.
Atribuțiile institutului vizează:
 • prezentarea aspectelor curente ale procesului de transformare din cadrul NATO, UE și din cadrul Armatei României;
 • cercetarea istoriei militare românești și universale în vederea evaluării corecte a evoluției actuale și de perspectivă a societății românești;
 •  formarea culturii de securitate și a culturii istorice militare a personalului armatei;
 •  participarea la viata științifică internă și internațională, în scopul consolidării statutului României de țară membră a NATO și a UE;
 • studierea aspectelor privind prevederile Politicii Europene de Vecinătate a UE în relația cu statele din estul și sud-estul Europei, îndeosebi a celor privind securitatea energetică;
 • studierea conflictelor militare în curs de desfășurare în lume, dar și a situației din zona conflictelor "înghețate" și, în general, a mediului de securitate din Regiunea Extinsă a Mării Negre;
 •  informarea personalului militar și civil din comandamente și garnizoane cu problematica securității naționale și internaționale a apărării și istoriei militare;
 • diseminarea și promovarea în rândul publicului-țintă a valorilor istoriei militare naționale și internaționale, rememorarea și evaluarea critică a trecutului, omagierea și cinstirea faptelor de arme ale înaintașilor, asumarea erorilor acestora, identificarea tuturor învățămintelor rezultate din campaniile și bătăliile purtate de Armata României;
 • cultivarea respectului fata de valorile europene ale culturii și civilizației, promovarea spiritului de toleranță și înțelegere între etnii, popoare și națiuni, dezvoltarea spiritului civic și a conștiinței datoriei morale;
 • contribuția la formarea unei culturi generale de securitate menite să faciliteze înțelegerea ev
 • elaborarea și publicarea de analize, studii și expertize în domeniul securității (naționale, regionale și internaționale, cu deosebire în Balcanii de Vest și în regiunea extinsă a Mării Negre) și apărării, aflat în continuă schimbare;
 • oluțiilor actuale ale securității naționale și internaționale, a dimensiunii politico-militare a Strategiei de Securitate Națională, în contextul apartenenței României la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană;
 • reflectarea participării Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară la schimbul internațional de idei pe probleme ale securității europene și euroatlantice;
 • introducerea revistelor editate de Institut în circuitul publicistic internațional.

CONDUCERE:
Directorul ISPAIM - Carmen Sorina RÂJNOVEANU

CONTACT:
- Telefon: 021.315.17.00
- Fax: 021.319.58.01


Pentru mai multe detalii acesati adresa de Internet: http://ispaim.mapn.ro/