Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

1. DEPARTAMENTUL PENTRU POLITICA DE APĂ‚RARE, PLANIFICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
 
 • Sediu: Strada Izvor, nr.110 (provizoriu până la intabularea în Cartea Funciară - fost 3-5), sector 5, cod poștal 050561
 • Telefon: 0213195719
 • Fax: 0213120862
 • E-mail: dpap@mapn.ro
 • Web: dpap.mapn.ro

2. RELAȚII CU PRESA/MASS MEDIA

 Persoana de contact: Liliana VASILE; telefon/fax: 0213195686

3. PROGRAMUL DE FUNCTIONARE AL INSTITUȚIEI

Luni-Vineri: 08:00-16:00

4. PROGRAM DE AUDIENȚE
 
 • Telefon/fax: 0213195686
 • E-mail:dpap@mapn.ro
 • Marți, între orele 14.00 - 15.00 (prin Biroul coordonare activități);

5. PETIȚII, CERERI, RECLAMAȚII, SESIZĂRI ȘI PROPUNERI

- privind competențele structurilor militare, procedura de adresare, activitatea de evidență și stadiul de soluționare:
 • Telefon: 0213195686
 • E-mail:dpap@mapn.ro
 • Formular-tip pentru solicitarea de informație publică (.doc)
 • Modalități  de contestare a deciziei instițutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public
- Formular-tip pentru reclamație administrativă (1) (.doc)
- Formular-tip pentru reclamație administrativă (2) (.doc)