Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

SECȚIUNEA DE APĂRARE A DELEGAȚIEI ROMÂNIEI LA NATO


Prezentare generală:
Secțiunea de apărare a Delegației României la Cartierul general al NATO a fost înființată în anul 2003 și funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr.172/2003 cu completările și modificările ulterioare.
Secțiunea de Apărare asigură legătura între organismele de cooperare și luare a deciziilor din cadrul Alianței în domeniul politicilor de apărare, planificare și relații internaționale cu structurile de conducere din cadrul Ministerului Apărării Naționale. De asemenea, asigură în cadrul Delegației expertiză în domeniul politico-militar și asigură, în baza mandatelor primite din partea structurilor abilitate din cadrul Ministerului Apărării Nationale, promovarea intereselor României în cadrul comitetelor și grupurilor de lucru NATO aflate în responsabilitate. 

Principale atribuții:

 • asigură, împreună cu structurile din cadrul Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale (DPAPRI), implementarea obiectivelor politicii de apărare, a priorităților și obiectivelor care decurg din calitatea de membru al Alianței;

 • asigură expertiză în cadrul Delegației pe următoarele tematici principale: politica de apărare, planificare integrată, relații de parteneriat în domeniul apărării, buget militar, resurse/ infrastructură, armamente;

 • elaborează proiecte de mandate, materiale, analize, documentare solicitate în pregătirea deciziilor, întâlnirilor/reuniunilor la diferite niveluri, inclusiv prezidential/ ministerial/ ambasadorial;

 • menține legătura cu reprezentanții celorlalte state aliate în vederea consultării pe subiecte de interes major pentru Alianță;

 • gestionează activitățile legate de organizarea reuniunilor formale/informale ale miniștrilor apărării.


CONDUCERE:
Director - LETIȚIA POSTOLI

CONTACT:
- Telefon:+32.2.707.9640
- Fax:+32.2.707.9657

 

POSTURI PERMANENTE ÎN STRUCTURI ȘI ORGANISME INTERNAȚIONALE

 

MISIUNEA PERMANENTĂ‚ A ROMÂNIEI LA ONU - NEW YORK, SUA

Reprezentant militar șef  -
Colonel Sorin Emil BUCUR
Telefon: (212) 682-3273, (212) 682-3274
 

Principalele obiective / responsabilități ale postului:

 • consilierea șefului Misiunii Permanente a României la ONU, din punct de vedere militar;

 • dezvoltarea și implementarea deciziilor, orientărilor și intențiilor Ministerului Apărării Naționale privind participarea la operațiile de menținere a păcii ONU;

 • promovarea imaginii și intereselor Armatei României în relațiile cu personalul structurilor ONU, cu consilierii militari ai celorlalte State Participante la ONU și cu autoritățile locale;

 • consilierea cu privire la participarea personalului M.Ap.N. la operații de menținere a păcii ONU sau la alte activități organizate de către Secretariatul ONU;

 • analizarea documentelor emise de Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Secretarul General și Secretariatul ONU, care conțin aspecte militare de interes și transmiterea acestora către punctele de contact din cadrul MApN.


 

 

REPREZENTANȚA MILITARĂ‚ PERMANENTĂ‚ A ROMÂNIEI LA OSCE - VIENA, AUSTRIA

 
Reprezentant militar -
Colonel Ovidiu Stelian FIZEȘAN
Telefon: 0043 676 570 5083

Principalele obiective/responsabilități ale postului:

 • consilierea din punct de vedere militar a șefului Misiunii Permanente a României la OSCE;

 • gestionarea activităților cu caracter politico-militar desfășurate la nivelul OSCE;

 • participarea la reuniunile și activitățile de negociere a documentelor internaționale în cadrul forurilor OSCE și la reuniunile de experți care au loc la nivelul Alianței pentru coordonarea pozițiilor în negocierile din domeniul politico-militar din cadrul OSCE;

 • monitorizarea modului de aplicare a angajamentelor convenite în cadul OSCE;

 • informarea periodică a structurilor MApN cu privire la evoluția, stadiul actual și perspectivele activităților de negocieri din domeniul politico-militar care au loc în cadrul OSCE;

 • promovarea imaginii și intereselor României în relațiile cu personalul structurilor OSCE, cu consilierii militari ai celorlalte state participante la OSCE și cu autoritățile locale.

 

 

Ofițerul de legătură al Ministerului Apărării Naționale la Comandamentul Forțelor SUA în Europa (US EUCOM)

 
Ofițer de legătură - Colonel Gabriel RILLA

Principalele obiective/responsabilități ale postului:

 • Asigurarea legăturii dintre Ministerul Apărării Naționale al României și Comandamentul US EUCOM;

 • Sprijinirea activităților desfășurate de partenerul american în România, în baza Parteneriatului Strategic România - SUA, a acordurilor bilaterale în domeniul militar și a aranjamentelor de implementare subsecvente, care include, dar nu se limitează la Operații Militare, Apărarea Antirachetă (BMD), Cooperarea de Securitate, Logistica, Resurse, Educație și Instrucție, precum și Comandă, Control și Comunicații.