Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

Petiții, cereri, reclamații, sesizări și propuneri:
- privind competențele structurilor militare, procedura de adresare, activitatea de evidență și stadiul de soluționare:
  • Telefon: 021-319.56.86 interior 1011.211
  • E-mail:dpap@mapn.ro
  • Formular-tip pentru solicitarea de informație publică (.doc)
  • Modalități  de contestare a deciziei instițutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public
- Formular-tip pentru reclamație administrativă (1) (.doc)
- Formular-tip pentru reclamație administrativă (2) (.doc)