1. DEPARTAMENTUL PENTRU POLITICA DE APĂRARE, PLANIFICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
 
 • Sediu: Strada Izvor, nr.110 (provizoriu până la intabularea în Cartea Funciară - fost 3-5), sector 5, cod poştal 050561
 • Telefon/Fax: 021- 319.56.86;
 • E-mail: dpap@mapn.ro
 • Web: dpap.mapn.ro

2. RELAŢII CU PRESA/MASS MEDIA

 Persoana de contact: Liliana VASILE; telefon/fax: 021- 319.56.86

3. PROGRAMUL DE FUNCTIONARE AL INSTITUȚIEI

Luni-Vineri: 08:00-16:00
 
4. PROGRAM DE AUDIENȚE
 
 • Telefon/fax: 021- 319.56.86
 • E-mail:dpap@mapn.ro
 • Marți, între orele 14.00 - 15.00 (prin Biroul coordonare activități);
 
5. Petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări și propuneri

- privind competenţele structurilor militare, procedura de adresare, activitatea de evidenţă şi stadiul de soluţionare:
 • Telefon: 021-319.56.86
 • E-mail:dpap@mapn.ro
 • Formular-tip pentru solicitarea de informaţie publică (.doc)
 • Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) (.doc)
- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) (.doc)


 


 
Top