Petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări și propuneri:
- privind competenţele structurilor militare, procedura de adresare, activitatea de evidenţă şi stadiul de soluţionare:
  • Telefon: 021-319.56.86 interior 1011.211
  • E-mail:dpap@mapn.ro
  • Formular-tip pentru solicitarea de informaţie publică (.doc)
  • Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) (.doc)
- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) (.doc)


 
Top