SECȚIUNEA DE APĂRARE A DELEGAȚIEI ROMÂNIEI LA NATO

Prezentare generală:
Secţiunea de apărare a Delegaţiei României la Cartierul general al NATO a fost înfiinţată în anul 2003 şi funcţionează în baza Hotărârii de Guvern nr.172/2003 cu completările şi modificările ulterioare.
Secţiunea de Apărare asigură legătura între organismele de cooperare şi luare a deciziilor din cadrul Alianţei în domeniul politicilor de apărare, planificare și relații internaționale cu structurile de conducere din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. De asemenea, asigură în cadrul Delegaţiei expertiză în domeniul politico-militar şi asigură, în baza mandatelor primite din partea structurilor abilitate din cadrul Ministerului Apărării Nationale, promovarea intereselor României în cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru NATO aflate în responsabilitate. 
Principale atribuţii:
 • asigură, împreună cu structurile din cadrul Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale (DPAPRI), implementarea obiectivelor politicii de apărare, a priorităţilor şi obiectivelor care decurg din calitatea de membru al Alianţei;
 • asigură expertiză în cadrul Delegaţiei pe următoarele tematici principale: politica de apărare, planificare integrată, relaţii de parteneriat în domeniul apărării, buget militar, resurse/ infrastructură, armamente;
 • elaborează proiecte de mandate, materiale, analize, documentare solicitate în pregătirea deciziilor, întâlnirilor/reuniunilor la diferite niveluri, inclusiv prezidential/ ministerial/ ambasadorial;
 • menţine legătura cu reprezentanţii celorlalte state aliate în vederea consultării pe subiecte de interes major pentru Alianţă;
 • gestionează activităţile legate de organizarea reuniunilor formale/informale ale miniştrilor apărării.

CONDUCERE: Director - CRINA TEODORA POPESCU

CONTACT:
- Telefon:+32.2.707.9640
- Fax:+32.2.707.9657
- E-mail:
defence@romanianato.com
 
POSTURI PERMANENTE ÎN STRUCTURI ȘI ORGANISME INTERNAȚIONALE
 
 
MISIUNEA PERMANENTĂ A ROMÂNIEI LA ONU - NEW YORK, SUA

Consilier militar  - Colonel ROMAN FLORIN
Telefon: (212) 682-3273, (212) 682-3274
 
Obiective / responsabilităţi ale postului:
 • consilierea şefului Misiunii Permanente a României la ONU, din punct de vedere militar;
 • dezvoltarea şi implementarea deciziilor, orientărilor şi intenţiilor Ministerului Apărării Naţionale privind participarea la operaţiile de menţinere a păcii ONU;
 • promovarea imaginii şi intereselor Armatei României în relaţiile cu personalul structurilor ONU, cu consilierii militari ai celorlalte State Participante la ONU şi cu autorităţile locale;
 • consilierea cu privire la participarea personalului M.Ap.N. la operaţii de menţinere a păcii ONU sau la alte activităţi organizate de către Secretariatul ONU;
 • analizarea documentelor emise de Adunarea Generală, Consiliul de Securitate, Secretarul General şi Secretariatul ONU, care conţin aspecte militare de interes şi transmiterea acestora către punctele de contact din cadrul MApN.

 
 
REPREZENTANȚA MILITARĂ PERMANENTĂ A ROMÂNIEI LA OSCE - VIENA, AUSTRIA
 
Reprezentant militar şef - Colonel PARASCHIV PETRE
Telefon: 0043 676 570 5083

 
Obiective/responsabilităţi ale postului:
 • consilierea din punct de vedere militar a şefului Misiunii Permanente a României la OSCE;
 • gestionarea activităţilor cu caracter politico-militar desfăşurate la nivelul OSCE;
 • participarea la reuniunile şi activităţile de negociere a documentelor internaţionale în cadrul forurilor OSCE şi la reuniunile de experţi care au loc la nivelul Alianţei pentru coordonarea poziţiilor în negocierile din domeniul politico-militar din cadrul OSCE;
 • monitorizarea modului de aplicare a angajamentelor convenite în cadul OSCE;
 • informarea periodică a structurilor MApN cu privire la evoluţia, stadiul actual şi perspectivele activităţilor de negocieri din domeniul politico-militar care au loc în cadrul OSCE;
 • promovarea imaginii şi intereselor României în relaţiile cu personalul structurilor OSCE, cu consilierii militari ai celorlalte state participante la OSCE şi cu autorităţile locale.


 
Top