SECȚIA PENTRU LEGĂTURA CU FORȚELE ARMATE STRĂINE

Secția pentru legătura cu forțele armate străine (SLFAS) este structură subordonată nemijlocit secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale. SLFAS reprezintă punctul unic de contact pentru toate autoritățile și instituțiile publice responsabile de implementarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, semnat la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006 (Defense Cooperation Agreement - DCA) și a Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011, ratificat prin Legea nr. 290/2011 (Balistic Missile Defense Agreement - BMDA). 

Deasemenea SLFAS asigură Secretariatul tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu forțele armate străine pentru implementarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 189/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 291/2007).

Atribuții pentru implementarea DCA și BMDA
 • asigurarea legăturii cu partenerul american, în calitate de punct unic de contact la nivel național pentru implementarea DCA și BMDA;
 • asigurarea legăturii și coordonării structurilor centrale din organica Ministerului Apărării Naționale, cu responsabilități în implementarea DCA și BMDA;
 • asigurarea legăturii cu ministerele și organele administrației publice centrale și locale și coordonarea activității acestora pentru implementarea DCA și BMDA;
 • asigurarea monitorizării și coordonării activităților forțelor Statelor Unite pe teritoriul României, în baza DCA și BMDA;
 • coordonarea activităților specifice pentru inițierea, negocierea și semnarea aranjamentelor de implementare ale DCA și BMDA;
 • asigurarea secretariatului Comitetului Mixt Româno-American, Comitetului Executiv al Comitetului Mixt și Comitetului interministerial pentru implementarea DCA;
 • recunoașteri / vizite de lucru și coordonare în facilitățile puse la dispoziție;
 • elaborarea informărilor și sintezelor periodice privind stadiul implementării DCA și BMDA și transmiterea acestora autorităților cu responsabilități în domeniu;
 • coordonarea activității de negociere în vederea amendării Aranjamentelor de Implementare existente precum și elaborarea unor noi Aranjamente de Implementare pentru aplicarea DCA și BMDA.
Atribuții pentru implementarea Legii nr. 291/2007
 • asigurarea Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu forțele armate străine;
 • asigurarea legăturii cu punctele de contact ale forțelor armate străine care intră, staționează, desfășoară operațiuni sau tranzitează pe teritoriul României;
 • asigurarea confecționării, eliberării și evidenței cărților de identitate speciale pentru membrii forțelor armate străine care staționează în România pe o perioadă mai mare de 60 de zile;
 • întocmirea informărilor periodice privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României și transmiterea acestora structurilor și instituțiilor interesate;
 • participarea la inițierea actelor normative în domeniul legăturii cu forțele armate străine.

CONDUCERE:
Șeful SLFAS (împuternicit) - Col. Jan-Florin GANEA

CONTACT:
- Telefon: 021.319.57.36 
Top