SECŢIA PENTRU LEGĂTURA CU FORŢELE ARMATE STRĂINE

Secţia pentru legătura cu forţele armate străine (SLFAS) este structură subordonată nemijlocit secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale. SLFAS reprezintă punctul unic de contact pentru toate autorităţile şi instituţiile publice responsabile de implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006 (Defense Cooperation Agreement - DCA) şi a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011, ratificat prin Legea nr. 290/2011 (Balistic Missile Defense Agreement - BMDA). 

Deasemenea SLFAS asigură Secretariatul tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu forţele armate străine pentru implementarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 189/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 291/2007).

Atribuţii pentru implementarea DCA şi BMDA
 • asigurarea legăturii cu partenerul american, în calitate de punct unic de contact la nivel naţional pentru implementarea DCA şi BMDA;
 • asigurarea legăturii şi coordonării structurilor centrale din organica Ministerului Apărării Naţionale, cu responsabilităţi în implementarea DCA şi BMDA;
 • asigurarea legăturii cu ministerele şi organele administraţiei publice centrale şi locale şi coordonarea activităţii acestora pentru implementarea DCA şi BMDA;
 • asigurarea monitorizării şi coordonării activităţilor forţelor Statelor Unite pe teritoriul României, în baza DCA şi BMDA;
 • coordonarea activităţilor specifice pentru iniţierea, negocierea şi semnarea aranjamentelor de implementare ale DCA şi BMDA;
 • asigurarea secretariatului Comitetului Mixt Româno-American, Comitetului Executiv al Comitetului Mixt şi Comitetului interministerial pentru implementarea DCA;
 • recunoaşteri / vizite de lucru şi coordonare în facilităţile puse la dispoziţie;
 • elaborarea informărilor şi sintezelor periodice privind stadiul implementării DCA şi BMDA şi transmiterea acestora autorităţilor cu responsabilităţi în domeniu;
 • coordonarea activităţii de negociere în vederea amendării Aranjamentelor de Implementare existente precum şi elaborarea unor noi Aranjamente de Implementare pentru aplicarea DCA şi BMDA.
Atribuţii pentru implementarea Legii nr. 291/2007
 • asigurarea Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu forţele armate străine;
 • asigurarea legăturii cu punctele de contact ale forţelor armate străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează pe teritoriul României;
 • asigurarea confecţionării, eliberării şi evidenţei cărţilor de identitate speciale pentru membrii forţelor armate străine care staţionează în România pe o perioadă mai mare de 60 de zile;
 • întocmirea informărilor periodice privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României şi transmiterea acestora structurilor şi instituţiilor interesate;
 • participarea la iniţierea actelor normative în domeniul legăturii cu forţele armate străine.

CONDUCERE: Șeful SLFAS -

CONTACT:
- Telefon: 021.319.59.26


 
Top