DIRECȚIA POLITICI DE APĂRARE

Direcţia politici de apărare (DPA) coordonează elaborarea şi implementarea politicii de apărare în plan intern şi internaţional, în cadrul NATO şi a Uniunii Europene, realizează diplomaţia publică în domeniul apărării şi coordonează îndeplinirea obiectivelor politicii de apărare în sfera educaţiei şi culturii de securitate, având, în consecinţă, următoarele domenii de competenţă:
  • Dezvoltarea şi coordonarea politicii de apărare în plan intern şi internaţional;
  • Diplomaţia publică în domeniul apărării;
  • Elaborarea propunerilor privind actele normative conform domeniilor de responsabilitate;
  • Coordonarea îndeplinirii obiectivelor politicii de apărare în sfera educaţiei şi culturii de securitate în domeniile de responsabilitate.

Astfel, DPA acţionează pentru îndeplinirea obiectivului strategic în domeniul apărării naţionale, care vizează dezvoltarea capacităţii de decizie şi acţiune a organismului militar, adaptarea cadrului legislativ, în vederea afirmării intereselor României şi valorificării oportunităţilor, în cadrul comunităţii europene, euro-atlantice şi internaţionale. În acest context, obiectivele politicii de apărare sunt definite după cum urmează:

  • Garantarea suveranităţii, independenţei, unităţii şi integrităţii teritoriale a României prin menţinerea şi dezvoltarea de capabilităţi de apărare care să descurajeze folosirea forţei militare împotriva României;
  • Îndeplinirea angajamentelor asumate ca stat membru NATO şi UE şi participarea la gestionarea crizelor internaţionale;
  • Participarea la eforturile de asigurare a securităţii regionale inclusiv prin utilizarea diplomaţiei apărării;
  • Susţinerea activităţii altor autorităţi publice în vederea asigurării funcţiilor vitale ale societăţii.
Aceste obiective iau în considerare necesitatea adaptării structurale şi conceptuale a instituţiei militare la actualul context strategic, necesitatea consolidării cooperării politico-militare pe plan regional şi la nivelul organismelor internaţionale de securitate, precum şi necesitatea unei utilizări eficiente a instrumentului militar, în acord cu nevoile societăţii

CONDUCERE - Director DPA - SIMONA COJOCARU -

CONTACT:
- Tel./Fax: 021.312.80.21 (021.319.56.09)
 


 
Top