DIRECȚIA POLITICI DE APĂRARE

Direcția politici de apărare (DPA) coordonează elaborarea și implementarea politicii de apărare în plan intern și internațional, în cadrul NATO și a Uniunii Europene, realizează diplomația publică în domeniul apărării și coordonează îndeplinirea obiectivelor politicii de apărare în sfera educației și culturii de securitate, având, în consecință, următoarele domenii de competență:
  • Dezvoltarea și coordonarea politicii de apărare în plan intern și internațional;
  • Diplomația publică în domeniul apărării;
  • Elaborarea propunerilor privind actele normative conform domeniilor de responsabilitate;
  • Coordonarea îndeplinirii obiectivelor politicii de apărare în sfera educației și culturii de securitate în domeniile de responsabilitate.

Astfel, DPA acționează pentru îndeplinirea obiectivului strategic în domeniul apărării naționale, care vizează dezvoltarea capacității de decizie și acțiune a organismului militar, adaptarea cadrului legislativ, în vederea afirmării intereselor României și valorificării oportunităților, în cadrul comunității europene, euro-atlantice și internaționale. În acest context, obiectivele politicii de apărare sunt definite după cum urmează:

  • Garantarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a României prin menținerea și dezvoltarea de capabilități de apărare care să descurajeze folosirea forței militare împotriva României;
  • Îndeplinirea angajamentelor asumate ca stat membru NATO și UE și participarea la gestionarea crizelor internaționale;
  • Participarea la eforturile de asigurare a securității regionale inclusiv prin utilizarea diplomației apărării;
  • Susținerea activității altor autorități publice în vederea asigurării funcțiilor vitale ale societății.
Aceste obiective iau în considerare necesitatea adaptării structurale și conceptuale a instituției militare la actualul context strategic, necesitatea consolidării cooperării politico-militare pe plan regional și la nivelul organismelor internaționale de securitate, precum și necesitatea unei utilizări eficiente a instrumentului militar, în acord cu nevoile societății

CONDUCERE - Director DPA 

CONTACT:
- Tel./Fax: 021.312.80.21 (021.319.56.09)
 


 
Top