DIRECȚIA COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL APĂRĂRII

Direcţia Cooperare Internaţională în Domeniul Apărării (DCIDA) este subordonată secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale şi face parte din organica Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale (DPAPRI). DCIDA este structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale care coordonează şi gestionează cooperarea internaţională a Armatei României, în conformitate cu obiectivele, priorităţile şi direcţiile de acţiune ale Ministerului Apărării Naţionale, cu cerinţele procesului de planificare a apărării, cu derularea reformei militare, precum şi în funcţie de evoluţiile politico-militare internaţionale.
Obiectivul strategic al activităţii DCIDA privind cooperare internaţională în domeniul apărării îl constituie promovarea şi afirmarea intereselor României prin valorificarea oportunităţilor în cadrul comunităţii europene, euroatlantice şi internaţionale.
Prin structurile aflate în organica sa, DCIDA contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale ale cooperării internaţionale în domeniul apărării:
 • îndeplinirea obligaţiilor şi angajamentelor asumate în cadrul ONU, OSCE, cât şi a iniţiativelor de cooperare regională la care România este parte;
 • adoptarea unei poziţii pro-active, prin identificarea şi susţinerea de proiecte sau propuneri la nivelul ONU, OSCE, cât şi în cadrul iniţiativelor politico-militare de cooperare;
 • dezvoltarea componentei politico-militare a parteneriatelor strategice ale României, potrivit responsabilităţilor DCIDA;
 • consolidarea cooperării cu armatele statelor cu care România dezvoltă relaţii politice, economice şi militare;
 • sprijinirea proceselor de implementare a măsurilor de creştere a încrederii şi securităţii, în cadrul Iniţiativelor de acordare de asistenţă pentru ţările din Sud-Estul Europei, Caucazului de Sud şi a Moldovei, prin formatul "Clearing Hourse";
 • asigurarea cadrului juridic necesar cooperării militare internaţionale;
 • gestionarea aspectelor politico-militare ale obligaţiilor asumate prin documentele internaţionale privind regimurile în domeniul controlului armamentelor şi al neproliferării armelor de distrugere în masă.
Priorităţile DCIDA, circumscrise cooperării internaţionale în domeniul apărării, sunt următoarele:
 • consolidarea profilului strategic al României;
 • îndeplinirea obiectivului strategic al României in domeniul apărării;
 • promovarea intereselor naţionale şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor de natură financiară ce decurg din calitatea de stat membru al NATO şi UE.
Mijloacele prin care structurile specializate ale DCIDA asigură realizarea cooperării internaţionale în domeniul apărării, precum şi consolidarea profilului strategic al României sunt următoarele:
 • cooperarea în plan multilateral cadrul unor organizaţii şi organisme internaţionale la care România este parte;
 • cooperarea în plan multilateral în cadrul iniţiativelor regionale;
 • cooperarea în plan bilateral cu statele membre NATO şi/sau UE;
 • cooperarea în plan bilateral cu statele partenere şi alte state.
PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE DCIDA
 • Elaborează orientările generale, obiectivele şi direcţiile prioritare de dezvoltare a cooperării militare internaţionale în plan bilateral, în vederea susţinerii obietivelor strategice în domeniul apărării ale României;
 • Coordonează identificarea şi formularea priorităţilor privind dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul apărării a Ministerului Apărării Naţionale, pe termen scurt şi mediu;
 • Coordonează, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, acţiunile, proiectele şi programele din cadrul iniţiativelor regionale de cooperare în domeniul apărării;
 • Cooperareză cu structurile responsabile din cadrul M.A.E., M.A.I., precum şi cu alte instituţii cu responsabilităţi în domeniu iniţiativelor regionale şi participă la coordonarea politico-militară a procesului de operaţionalizare a forţelor puse la dispoziţia iniţiativelor multinaţionale regionale sau globale;
 • Coordonează activitatea de încheiere a tratatelor internaţionale în domeniul militar pentru crearea cadrului juridic necesar cooperării internaţionale în domeniul apărării;
 • Coordonează şi gestionează aspectele politico-militare din domeniul controlului armamentelor şi al neproliferării armelor de distrugere în masă;
 • Coordonează, monitorizează, ţine evidenţa şi evaluează activităţile de cooperare internaţională în domeniul apărării;
 • Elaborează şi revizuieşte periodic, Directiva de Cooperare Internaţională la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.

CONDUCERE - Șeful DCIDA - Col. Adrian BULEA -

CONTACT
- Telefon: 021.314.05.72
- Fax: 021.312.40.93


 
Top