DIRECȚIA COOPERARE INTERNAȚIONALĂ‚ ÎN DOMENIUL APĂ‚RĂ‚RII

Direcția Cooperare Internațională în Domeniul Apărării (DCIDA) este subordonată secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale și face parte din organica Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale (DPAPRI). DCIDA este structura specializată a Ministerului Apărării Naționale care coordonează și gestionează cooperarea internațională a Armatei României, în conformitate cu obiectivele, prioritățile și direcțiile de acțiune ale Ministerului Apărării Naționale, cu cerințele procesului de planificare a apărării, cu derularea reformei militare, precum și în funcție de evoluțiile politico-militare internaționale.
Obiectivul strategic al activității DCIDA privind cooperare internațională în domeniul apărării îl constituie promovarea și afirmarea intereselor României prin valorificarea oportunităților în cadrul comunității europene, euroatlantice și internaționale.
Prin structurile aflate în organica sa, DCIDA contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale ale cooperării internaționale în domeniul apărării:
 • îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor asumate în cadrul ONU, OSCE, cât și a inițiativelor de cooperare regională la care România este parte;
 • adoptarea unei poziții pro-active, prin identificarea și susținerea de proiecte sau propuneri la nivelul ONU, OSCE, cât și în cadrul inițiativelor politico-militare de cooperare;
 • dezvoltarea componentei politico-militare a parteneriatelor strategice ale României, potrivit responsabilităților DCIDA;
 • consolidarea cooperării cu armatele statelor cu care România dezvoltă relații politice, economice și militare;
 • sprijinirea proceselor de implementare a măsurilor de creștere a încrederii și securității, în cadrul Inițiativelor de acordare de asistență pentru țările din Sud-Estul Europei, Caucazului de Sud și a Moldovei, prin formatul "Clearing Hourse";
 • asigurarea cadrului juridic necesar cooperării militare internaționale;
 • gestionarea aspectelor politico-militare ale obligațiilor asumate prin documentele internaționale privind regimurile în domeniul controlului armamentelor și al neproliferării armelor de distrugere în masă.
Prioritățile DCIDA, circumscrise cooperării internaționale în domeniul apărării, sunt următoarele:
 • consolidarea profilului strategic al României;
 • îndeplinirea obiectivului strategic al României in domeniul apărării;
 • promovarea intereselor naționale și îndeplinirea tuturor obligațiilor de natură financiară ce decurg din calitatea de stat membru al NATO și UE.
Mijloacele prin care structurile specializate ale DCIDA asigură realizarea cooperării internaționale în domeniul apărării, precum și consolidarea profilului strategic al României sunt următoarele:
 • cooperarea în plan multilateral cadrul unor organizații și organisme internaționale la care România este parte;
 • cooperarea în plan multilateral în cadrul inițiativelor regionale;
 • cooperarea în plan bilateral cu statele membre NATO și/sau UE;
 • cooperarea în plan bilateral cu statele partenere și alte state.
PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE DCIDA
 • Elaborează orientările generale, obiectivele și direcțiile prioritare de dezvoltare a cooperării militare internaționale în plan bilateral, în vederea susținerii obietivelor strategice în domeniul apărării ale României;
 • Coordonează identificarea și formularea priorităților privind dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul apărării a Ministerului Apărării Naționale, pe termen scurt și mediu;
 • Coordonează, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, acțiunile, proiectele și programele din cadrul inițiativelor regionale de cooperare în domeniul apărării;
 • Cooperareză cu structurile responsabile din cadrul M.A.E., M.A.I., precum și cu alte instituții cu responsabilități în domeniu inițiativelor regionale și participă la coordonarea politico-militară a procesului de operaționalizare a forțelor puse la dispoziția inițiativelor multinaționale regionale sau globale;
 • Coordonează activitatea de încheiere a tratatelor internaționale în domeniul militar pentru crearea cadrului juridic necesar cooperării internaționale în domeniul apărării;
 • Coordonează și gestionează aspectele politico-militare din domeniul controlului armamentelor și al neproliferării armelor de distrugere în masă;
 • Coordonează, monitorizează, ține evidența și evaluează activitățile de cooperare internațională în domeniul apărării;
 • Elaborează și revizuiește periodic, Directiva de Cooperare Internațională la nivelul Ministerului Apărării Naționale.

CONDUCERE - Șeful DCIDA - Col. Adrian BULEA -

CONTACT
- Telefon: 021.314.05.72
- Fax: 021.312.40.93


 
Top