DIRECŢIA PLANIFICARE INTEGRATĂ A APĂRĂRII
 
Planificarea integrată a apărării, atribut şi componentă esențială a politicii de apărare, reprezintă procesul de coordonare a dezvoltării şi menţinerii capabilităţilor specifice în scopul îndeplinirii obiectivelor politicii de apărare. Coordonarea procesului de planificare a apărării reprezintă unul din instrumentele de exercitare a controlului democratic civil în domeniul apărării.
Direcţia planificare integrată a apărării (DPIA) asigură o abordare integrată la nivelul Ministerului Apărării Nationale a eforturilor vizând planificarea apărării, respectiv corelarea şi integrarea obiectivelor politicilor de apărare cu resursele destinate Ministerului Apărării Nationale, precum şi capabilităţile militare dezvoltate. DPIA este subordonată nemijlocit secretarului de stat pentru politica de apărare şi planificare.
DPIA participă la elaborarea și asigură implementarea politicii de apărare în context național, precum şi în cadrul NATO şi UE, oferind totodată instrumentele necesare exercitării controlului democratic civil în ceea ce priveşte formularea şi implementarea politicilor în domeniul apărării.
DPIA poartă răspunderea esenţială pentru elaborarea şi monitorizarea execuţiei Directivei de planificare a apărării, documentul de planificare de bază al Ministerului Apărării Nationale, prin care se stabilesc programele majore şi structura acestora, dinamica forţelor, obiectivele generale şi specifice privind starea de pregătire operaţională, precum şi resursele alocate fiecărui program pentru îndeplinirea obiectivelor planificate.
Totodată, DPIA elaborează propunerile de întocmire şi de modificare a legislaţiei şi a actelor normative privind planificarea apărării şi managementul resurselor alocate Ministerului Apărării Nationale.

CONDUCERE

- Directorul DPIA - ȘERBAN LUCIAN LUNGU

CONTACT
- Telefon/ Fax - 021.319.55.92
 

  
Top