ACORDURI INTERNAȚIONALE

Activitatea de încheiere a acordurilor internaționale în domeniul militar presupune parcurgerea unui proces alcătuit din următoarele etape:

 • inițierea documentului;
 • negocierea;
 • semnarea;
 • introducerea în dreptul intern prin aprobare prin Hotărâre de Guvern sau ratificare prin lege.

BAZA LEGISLATIVĂ‚
Baza legală a desfășurării acestei activități o constituie Legea nr. 590/2003 privind tratatele, Hotărârea Guvernului nr. 1374/2004 precum și Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 81/2006. Aceste acte normative reglementează procedura încheierii acordurilor internaționale în domeniul militar și a acordurilor tehnice, indiferent de faptul că este vorba de un document la nivel departamental, guvernamental sau de stat.
Pe lângă acestea, o parte importantă a activității este consacrată participării la elaborarea și negocierea documentelor internaționale în domeniul controlului armamentelor, care se convin în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

TIPURI DE ACORDURI INTERNAȚIONALE

 • cooperarea militară;
 • protecția informațiilor;
 • geografie, geodezie și hidrografie;
 • medicina militară;
 • învățământul militar;
 • istoria militară;
 • pregătirea militară;
 • instruirea trupelor;
 • detașarea unor consilieri pentru Forțele Armate române;
 • logistică;
 • cercetarea și tehnologia pentru apărare;
 • măsurile de creștere a încrederii și securității;
 • tranzitul forțelor.
ACORDURI CADRU SEMNATE
 
Germania 1, 2
 
 


 
Top