ACORDURI INTERNAŢIONALE

Activitatea de încheiere a acordurilor internaţionale în domeniul militar presupune parcurgerea unui proces alcătuit din următoarele etape:

 • iniţierea documentului;
 • negocierea;
 • semnarea;
 • introducerea în dreptul intern prin aprobare prin Hotărâre de Guvern sau ratificare prin lege.

BAZA LEGISLATIVĂ
Baza legală a desfăşurării acestei activităţi o constituie Legea nr. 590/2003 privind tratatele, Hotărârea Guvernului nr. 1374/2004 precum şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 81/2006. Aceste acte normative reglementează procedura încheierii acordurilor internaţionale în domeniul militar şi a acordurilor tehnice, indiferent de faptul că este vorba de un document la nivel departamental, guvernamental sau de stat.
Pe lângă acestea, o parte importantă a activităţii este consacrată participării la elaborarea şi negocierea documentelor internaţionale în domeniul controlului armamentelor, care se convin în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

TIPURI DE ACORDURI INTERNAŢIONALE

 • cooperarea militară;
 • protecţia informaţiilor;
 • geografie, geodezie şi hidrografie;
 • medicina militară;
 • învăţământul militar;
 • istoria militară;
 • pregătirea militară;
 • instruirea trupelor;
 • detaşarea unor consilieri pentru Forţele Armate române;
 • logistică;
 • cercetarea şi tehnologia pentru apărare;
 • măsurile de creştere a încrederii şi securităţii;
 • tranzitul forţelor.
ACORDURI CADRU SEMNATE
 
Germania 1, 2
 
 


 
Top