24.05.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

O delegaţie a Ministerului Apărării Naţionale, condusă de secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare, domnul Viorel Oancea, a participat luni, 23 mai, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe şi la reuniunea Comitetului Director al Agenţiei Europene de Apărare. Cele două activităţi s-au desfăşurat sub preşedinţia Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, doamna Catherine ASHTON. În timpul lucrărilor au fost discutate subiecte referitoare la operaţiile şi misiunile militare ale Uniunii Europene, cu accent pe evoluţiile recente din cadrul celor desfăşurate în Somalia (operaţia maritimă Atalanta şi misiunea de instruire EUTM), în Bosnia şi Herţegovina (Althea), evoluţia situaţiei din Libia, dar şi aspecte legate de capacitaţile de apărare ale Uniunii.
În încheiere, în cadrul reuniunii Comitetului Director al Agenţiei Europene de Apărare a fost reluată problematica punerii în comun şi partajării capacităţilor de apărare şi implicaţiile politicilor UE asupra sectorului de apărare.

19.05.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Joi, 19 mai, la Palatul Cercului Militar Naţional, s-a desfăşurat reuniunea Comitetului Mixt Româno-American pentru implementarea prevederilor Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, document cunoscut sub numele de Acord de Acces. În cadrul reuniunii, oficialii români şi americani au trecut în revistă activităţile desfăşurate de la reuniunea din luna decembrie 2010 a Comitetului Mixt şi până în prezent, au fost prezentate informări referitoare la: folosirea pe termen mediu a facilităţilor puse la dispoziţia forţelor SUA prin Acordul de Acces, exerciţiile Black Sea Rotational Force şi Combined Endeavor, situaţia de mediu din Centrul Administrativ Mihail Kogălniceanu, activităţi de control al armamentelor şi verificare organizate în România, în anul 2010. De asemenea, părţile au discutat modalităţile de implementare a Acordului de Acces, posibilităţile de revizuire a unor prevederi din unele Aranjamente de Implementare şi au fost trecute în revistă aspecte ale situaţiei construcţiilor din Centrul Administrativ Mihail Kogălniceanu, precum şi alte probleme curente. Delegaţia României, condusă de secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare, Viorel Oancea, a fost formată din experţi şi invitaţi din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe, Administraţia Naţională pentru Rezervele de Stat şi Probleme Speciale. Delegaţia SUA a fost condusă de generalul-maior Paul Schafer, director pentru probleme strategice la Comandamentul Forţelor Armate ale Statelor Unite din Europa (USEUCOM), şi a inclus experţi şi invitaţi din cadrul USEUCOM, Comandamentului Forţelor Terestre ale SUA în Europa (USAREUR), Comandamentului Forţelor Aeriene ale SUA in Europa (USAFE), Corpului Infanteriei Marine a SUA din Europa (MARFOREUR), precum şi reprezentanţi ai Ambasadei SUA la Bucureşti.

12.05.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Vineri, 13 mai, începând cu ora 12.00, la sediul Primăriei municipiului Timişoara, în prezenţa secretarului de stat în M.Ap.N. Viorel Oancea şi a primarului Gheorghe Ciuhandu, va fi semnat protocolul de predare-primire a unor imobile care au fost în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe ANL, 300 de unităţi locative urmând să fie repartizate tinerilor militari din garnizoana Timişoara. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 162/2011, vor fi transferate imobilele 977 (integral - suprafaţă teren - 3,7125 ha, suprafaţă construită - 1.321 mp) şi 1366 (parţial - suprafaţă teren - 6,0634 ha, suprafaţă construită - 187,10 mp) din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Imobilele se preiau de către autoritatea publică locală în vederea sistematizării zonei, construirii de locuinţe şi funcţiuni complementare spaţiilor de locuit prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, potrivit legislaţiei în vigoare. La finalizarea ansamblului de locuinţe, Consiliul Local al Municipiului Timişoara va transfera în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform legii, un procent de 33% din numărul de locuinţe realizate, dar nu mai puţin de 300 de unităţi locative şi terenul aferent acestora, ce vor fi repartizate tinerilor militari şi cadrelor militare din garnizoană. La iniţiativa ministrului apărării naţionale Gabriel Oprea, Ministerul Apărării Naţionale a demarat la începutul anului 2010, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, un proiect naţional de construire de locuinţe destinate tinerilor şi familiilor cu venituri mici, precum şi personalului armatei, în care sunt angrenate şi autorităţile publice locale. Conducerea Ministerului Apărării Naţionale a urmărit ca, prin sprijinul acordat autorităţilor locale, să fie rezolvate - pe baza acordurilor încheiate - şi problemele reale ale tinerilor, ale persoanelor cu venituri mici, cu copii sau fără locuinţe, dar şi ale militarilor din diferite garnizoane, care ţin de asigurarea condiţiilor de locuit sau de muncă, astfel încât de procente cuprinse între 20 şi 40 la sută din numărul locuinţelor realizate prin programe ANL, să beneficieze tinerii militari. În anii 2010 şi 2011, au fost transferate, prin hotărâri de Guvern, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, imobile şi terenuri din unităţi militare dezafectate, în vederea derulării programelor de construire de locuinţe în regim ANL, în judeţele Alba, Arad, Bihor, Brăila, Braşov, Buzău, Iaşi, Ilfov, Cluj, Dâmboviţa, Mureş, Neamţ, Sălaj, Satu Mare, Timiş şi în municipiul Bucureşti. Proiectele derulate la nivel naţional vor asigura tinerilor militari 9.500 de unităţi locative în regim ANL, din necesarul înregistrat la nivelul Armatei României, de 10.000 de locuinţe.

04.04.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Generalul maior Ştefan Dănilă, şeful Statului Major General, l-a primit luni, 4 aprilie, la sediul Ministerului Apărării Naţionale, pe generalul Simeon Hristov Simeonov, şeful Statului Major al Apărării din Bulgaria, aflat în vizită oficială în ţara noastră. În cadrul discuţiilor au fost abordate subiecte referitoare la situaţia de securitate din Balcanii de Vest şi din regiunea extinsă a Mării Negre, la participarea Armatei României la operaţii şi misiuni internaţionale şi la cooperarea militară bilaterală. De asemenea, a fost prezentată experienţa în procesul de modernizare şi transformare a Forţelor Armate ale României ca ţară membră NATO şi UE şi au fost discutate posibilităţile de pregătire a personalului prin oferirea de locuri pentru urmarea de forme de instrucţie la unităţi de învăţământ, la reciprocitate. Generalul Simeonov a fost primit, tot astăzi, şi de Viorel Oancea, secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare, şi a depus o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol. În programul delegaţiei bulgare sunt prevăzute şi vizite în mai multe unităţi militare din teritoriu.
Aspecte din timpul întâlnirilor oficiale (foto)

31.03.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

O delegaţie a Ministerului Apărării Naţionale, condusă de secretarul de stat pentru politica de apărare Viorel Oancea, a efectuat, în perioada 29-31 martie, o vizită în Republica Polonă cu ocazia primei runde de convorbiri din cadrul dialogului strategic la nivelul miniştrilor adjuncţi ai apărării din cele două ţări. Agenda convorbirilor a cuprins teme referitoare la cooperarea bilaterală în domeniul militar, evoluţii recente la nivelul NATO şi UE şi participarea la operaţii sub egida acestor organizaţii, precum şi aspecte de actualitate ale mediului internaţional de securitate.

24.02.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

O delegaţie a Ministerului Apărării Naţionale, condusă de secretarul de stat Viorel Oancea, va participa la Reuniunea informală a miniştrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care se desfăşoară, în zilele de 24 şi 25 februarie, la Budapesta. Reuniunea este organizată în contextul Preşedinţiei ungare a Uniunii Europene, iar dezbaterile vor fi conduse de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Catherine Ashton. În seara zilei de 24 februarie vor fi abordate subiecte referitoare la problematica operaţiilor şi misiunilor UE, cu accent pe evoluţiile recente din cadrul celor desfăşurate în Somalia (operaţia maritimă Atalanta şi misiunea de instruire EUTM) şi în Bosnia şi Herţegovina (Althea). Vineri, 25 februarie, discuţiile vor continua în cadrul a două sesiuni de lucru, una dedicată capacităţilor UE de management al crizelor, sub auspiciile iniţiativei de la Weimar (franco-germano-poloneză) şi a doua atribuită parteneriatelor Uniunii Europene cu NATO şi ONU. Tototdată, va fi prezentată şi evoluţia procesului de constituire a Serviciului European de Acţiune Externă, cu accent pe structurile de management al crizelor.

13.01.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Joi, 13 ianuarie, în prezenţa ministrului apărării naţionale Gabriel Oprea, la sediul Statului Major al Forţelor Terestre s-a desfăşurat ceremonia de învestire în funcţia de şef al Statului Major al Forţelor Terestre a generalului de brigadă Ariton Ioniţă. La ceremonie au participat secretarii de stat Viorel Oancea şi Mihail Vasile-Ozunu, şeful Statului Major General, generalul-maior Ştefan Dănilă, generali şi ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale, ataşaţi militari din state membre ale NATO. În cadrul ceremoniei a fost citit ordinul ministrului apărării naţionale de numire în funcţie a generalului de brigadă Ioniţă Ariton. A urmat predarea-primirea comenzii Statului Major al Forţelor Terestre şi a steagului de identificare al acestei categorii de forţe. Ministrul Gabriel Oprea a apreciat activitatea desfăşurată de generalul-locotenent Ghica-Radu la conducerea Forţelor Terestre şi i-a urat succes în noua funcţie încredinţată, ca locţiitor al şefului Statului Major General. Totodată, ministrul şi-a exprimat convingerea că generalul de brigadă Ariton Ioniţă va îndeplini, cu determinare şi responsabilitate, mandatul la conducere a acestei categorii de forţe. "Sunt preocupat de creşterea gradului de protecţie a militarilor noştri care acţionează peste hotare şi aceasta este şi una dintre cele mai importante sarcini a echipei pe care o conduceţi de astăzi, domnule general Ioniţă, la nivelul Statului Major al Forţelor Terestre. Avem voinţa şi soluţiile necesare pentru ca, în ciuda constrângerilor bugetare, misiunile şi obiectivele de instruire prevăzute a se realiza să fie îndeplinite. Voi rămâne în continuare preocupat de asigurarea drepturilor financiare pentru personalul ministerului, de apărarea drepturilor şi primirea pensiilor de către militarii rezervişti, de asigurarea asistenţei medicale şi a unor condiţii corespunzătoare de locuit, hrănire, echipare şi cazare pentru întreg personalul, precum şi de selecţia şi perfecţionarea resursei umane. În această direcţie trebuie să se înscrie şi perspectivele Forţelor Terestre Române, care vor avea în continuare cea mai importantă contribuţie numerică la efectivele ce vor desfăşura misiuni în afara teritoriului naţional", a subliniat ministrul Gabriel Oprea.
***
Generalul de brigadă Ariton Ioniţă a absolvit ca şef de promoţie, atât Şcoala Militară de Ofiţeri de Geniu de la Râmnicu-Vâlcea (în anul 1982), cât şi Facultatea de comandă şi stat major, Secţia Geniu, din cadrul Academiei Militare (1989). A absolvit Colegiul de comandă şi stat major - Cursul postuniversitar de conducere comandanţi de brigăzi (1995) şi Colegiul Naţional de Apărare (2007). Şi-a început cariera la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate, unde a îndeplinit funcţii de comandant de pluton şi companie. În perioada 1989-1991, a fost comandantul Batalionului Instrucţie-Experimentări din cadrul Centrului de Instrucţie al Geniului, ulterior primind responsabilităţi în Comandamentul Trupelor de Geniu şi în Comandamentul Trupelor de Uscat. Începând cu anul 1999, a îndeplinit funcţii de conducere la diferite nivele în Statul Major al Forţelor Terestre şi, în ianuarie 2009, a fost numit comandant al Brigăzii 10 Geniu "Dunărea de Jos" şi al Garnizoanei Brăila.

Aspecte de la ceremonie (foto)

07.01.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Vineri, 7 ianuarie, în prezenţa ministrului apărării naţionale Gabriel Oprea, s-a desfăşurat, la sediul SMFA, ceremonia de învestire a generalului-maior Fănică Cârnu în funcţia de şef al Statului Major al Forţelor Aeriene. La ceremonie au participat secretarii de stat Viorel Oancea şi Mihail Vasile-Ozunu, şeful Statului Major General, generalul-maior Ştefan Dănilă, generali şi ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale, ataşaţi militari din state membre ale NATO. În cadrul ceremoniei au fost citite decretul prezidenţial de înaintare a generalului-locotenent Ion-Aurel Stanciu la gradul de general (cu patru stele) şi de trecere în rezervă cu noul grad şi ordinul ministrului apărării naţionale de numire în funcţie a generalului-maior Fănică Cârnu. A urmat predarea şi primirea comenzii Statului Major al Forţelor Aeriene, a steagului de identificare şi a simbolului continuităţii la conducerea Forţelor Aeriene. În cuvântul său, ministrul apărării naţionale Gabriel Oprea a apreciat activitatea depusă de generalul Ion-Aurel Stanciu în perioada în care a condus Forţele Aeriene şi şi-a exprimat convingerea că proiectele începute vor fi continuate de generalul-maior Cârnu, căruia i-a urat succes deplin în misiunea pe care o are de a conduce Statul Major al Forţelor Aeriene. Misiunile de poliţie aeriană, executate fără greşeală, 24 de ore din 24, misiunile de transport de trupe şi materiale în teatrele de operaţii, intrarea în exploatare a primelor două avioane scurt-mediu curier C-27J SPARTAN, înfiinţarea Serviciului Medical Militar de Urgenţă, în cadrul căruia Forţele Aeriene au o contribuţie importantă, precum şi alte realizări ale Forţelor Aeriene sunt cu atât mai semnificative, cu cât resursele avute la dispoziţie au fost limitate", a subliniat ministrul apărării naţionale.
***
Generalul-maior Fănică Cârnu s-a născut la 5 noiembrie 1955 în localitatea Popeşti, judeţul Vrancea. A absolvit, în anul 1977, Şcoala militară de ofiţeri de aviaţie, specialitatea piloţi. Şi-a început cariera militară îndeplinind funcţia de pilot şi de pilot-şef într-un regiment de aviaţie de vânătoare-bombardament, ocupând succesiv, de-a lungul carierei, funcţii pe linia specialităţii militare şi funcţii la comanda unor structuri din Statul Major General şi Statul Major al Forţelor Aeriene. Până la data de 7 ianuarie a.c., a îndeplinit funcţia de Reprezentant al Statului Major General la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE).

Aspecte de la ceremonie (foto) 
Top