11.12.2009

Reuniunea Comitetului interministerial pentru implementarea Acordului de Acces

Centrul de Coordonare şi Monitorizare a Implementării Acordului de Acces (CCMIA) din cadrul Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare al Ministerului Apărării Naţionale, a organizat joi, 10 decembrie, reuniunea ordinară a Comitetului interministerial constituit în baza HG 565/2007 completată cu HG 456/2008, pentru implementarea Legii nr. 268 din 29 iunie 2006 cu privire la Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României (Acordul de Acces). Reuniunea a fost condusă de preşedintele Comitetului interministerial, Viorel Oancea, secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. La eveniment au participat secretari de stat şi alţi reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor publice din arcul guvernamental cu atribuţii în implementarea prevederilor Acordului de Acces. Au fost prezentate concluziile şi propunerile reieşite în urma desfăşurării Comitetului Mixt româno-american, care a avut loc la Bucureşti, în perioada 9-10 noiembrie 2009. De asemenea, în cadrul reuniunii, oficialii din ministerele şi instituţiile participante au prezentat stadiul îndeplinirii, în domeniile proprii de responsabilitate, a obligaţiilor ce decurg din Acordul de Acces şi aranjamentele de implementare ale acestuia, precum şi modalităţi de rezolvare a unor disfuncţionalităţi apărute în procesul de implementare.

16.11.2009

Participarea secretarului de stat Viorel Oancea la reuniuni internaţionale

În data de 16 noiembrie 2009, o delegaţie a Ministerului Apărării Naţionale, condusă de domnul Viorel OANCEA, secretar de stat pentru Politica de Apărare şi Planificare, a participat, la Bruxelles, la Consultările la Nivel Înalt NATO - Ucraina. Aceste consultări au caracter informal şi se desfăşoară anual, la nivel de miniştri ai apărării, conform prevederilor Cartei NATO - Ucraina pentru un Parteneriat Distinct. Pe agenda lucrărilor s-au aflat subiecte legate de problematica revizuirii strategice a apărării şi de cea a reformei sectorului de securitate şi apărare din Ucraina. România şi-a reafirmat sprijinul pentru aspiraţiile Ucrainei legate de integrarea euro - atlantică, conform deciziei şefilor de state şi de guverne adoptată la summit - ul NATO de la Bucureşti.

* * *

De asemenea, în perioada 16 - 17 noiembrie, secretarul de stat Oancea participă la reuniunile Consiliului pentru Afaceri Generale şi Relaţii Externe (CAGRE) şi a Comitetului director al Agenţiei Europene de Apărare (EDA), în contextul Preşedinţiei Suedeze a Consiliului Uniunii Europene. În reuniunea miniştrilor apărării sunt evaluate dezvoltările conceptuale privind gestionarea situaţiilor de criză, stadiul derulării operaţiei maritime de combatere a acţiunilor de piraterie din largul coastelor Somaliei - EUNAVFOR ATALANTA, iniţierea viitoarei misiuni de pregătire a forţelor de securitate somaleze, proiecte şi iniţiative în domeniul capacităţilor militare derulate sub coordonarea EDA, precum şi aspecte legate de implicaţiile Tratatului de la Lisabona asupra apărării, în perspectiva imediată a intrării în vigoare a documentului, la 1 decembrie 2009. În marja CAGRE se desfăşoară reuniunea Comitetului director al EDA, în formatul miniştrii apărării, unde sunt discutate principalele proiecte derulate în cadrul Agenţiei, precum şi Programul de lucru al EDA pentru anul 2010. Cu această ocazie, vor fi adoptate două declaraţii politice privind Cerinţele Europene din domeniul Aeronavigabilităţii (EMARs) şi Creşterea transparenţei şi asigurarea unui mediu concurenţial echitabil pe Piaţa Europeană a Echipamentelor de Apărare. În cadrul oferit de întrunirea comună a miniştrilor de externe cu miniştrii apărării, sunt abordate subiecte legate de evoluţia operaţiei EUFOR ALTHEA din Bosnia-Herţegovina şi vor fi aprobate Concluziile Consiliului privind Politica Externă şi de Securitate Comună/Politica Europeană de Securitate şi Apărare.

10.11.2009

Reuniunea Comitetului Mixt româno-american

Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare, prin Centrul de Coordonare şi Monitorizare a Implementării Acordului de Acces (CCMIA), organizează, în perioada 9-10 noiembrie 2009, la Palatul Cercului Militar Naţional, reuniunea Comitetului Mixt româno-american pentru implementarea prevederilor Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, cunoscut sub numele de Acord de Acces. Acesta este documentul prin care România dă posibilitatea forţelor SUA să utilizeze facilităţile agreate conform Legii nr. 268/2006, anexa A, prezentate uneori de mass-media nu ca facilităţi româneşti puse la dispoziţia forţelor SUA aşa cum este stipulat în Acord, ci ca baze militare americane. Delegaţia României este condusă de secretarul de stat al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare, Viorel OANCEA, şi cuprinde reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Externe. Delegaţia SUA este condusă de generalul-maior Paul SCHAFER, director pentru Strategii, Politici şi Evaluări din cadrul Comandamentului SUA din Europa (USEUCOM), şi include reprezentanţi din cadrul Comandamentelor Forţelor Terestre şi Aeriene ale Statelor Unite în Europa (USAREUR şi USAFE), precum şi ai Ambasadei SUA la Bucureşti. În cadrul reuniunii, oficialii români şi americani discută despre: modalităţile de implementare a prevederilor Acordului de Acces, instruirea militarilor americani şi români în zona mai largă de manevră din Dobrogea, stadiul şi lecţiile învăţate în urma desfăşurării exerciţiilor comune din acest an, precum şi despre validarea planului de antrenament în comun pentru anul 2010 şi proiectele de asistenţă umanitară ale SUA în sprijinul comunităţilor locale. De asemenea, membrii celor două delegaţii discută despre stadiul lucrărilor la facilităţile de încartiruire a militarilor americani în Centrul Administrativ Mihail Kogălniceanu, care urmează să fie inaugurate oficial la începutul anului 2010.

01.11.2009

Secretarul de stat Viorel Oancea s-a întâlnit cu Imre Szekeres, ministrul apărării naţionale al Republicii Ungare

Viorel Oancea, secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare în Ministerul Apărării Naţionale, s-a întâlnit astăzi, 1 noiembrie, cu Imre Szekeres, ministrul apărării naţionale al Republicii Ungare, care efectuează o vizită în România. Cei doi oficiali au discutat despre evoluţia relaţiilor militare româno-ungare şi au participat la inaugurarea Monumentului Eroilor Militari Ungari de la Cimitirul Reformat Calvin. "Dezvelim acest monument astăzi, alături de prietenii noştri ungari, ca un simbol al bunelor relaţii ce leagă armatele nostre, şi depunem coroane de flori în memoria miilor de ostaşi ungari căzuţi pe pământ românesc... Ţările noastre pot oferi Alianţei Nord-Atlantice, Uniunii Europene şi Naţiunilor Unite forţe capabile să intervină pentru menţinerea păcii. Ca mărturie stau Batalionul Mixt Româno - Ungar de Menţinere a Păcii şi Batalionul Multinaţional de Geniu "Tisa". Misiunile executate în comun de militarii români şi maghiari au consolidat frăţia de arme şi o relaţie de prietenie durabilă", a declarat secretarul de stat Oancea în timpul alocuţiunii de la Monumentul Eroilor Militari Ungari. E). "Astăzi, de Ziua Tuturor Sfinţilor, avem ocazia să inaugurăm monumentul amplasat în memoria soldaţilor unguri căzuţi în războaie. Mulţumesc tuturor care au promovat realizarea monumentului, Guvernului României, instituţiilor militare româneşti, precum şi Institutului şi Muzeului Militar din Ungaria", a spus ministrul Szekeres în timpul discursului de la Cimitirul Reformat Calvin. Ministrul Szekeres şi secretarul de stat Oancea au participat, în aceeaşi zi, şi la dezvelirea plăcii memoriale în amintirea handbalistului Marian Cozma amplasată la Clubul Sportiv Dinamo.

* * *

Proiectul se înscrie în cadrul acordului semnat în anul 2008 între guvernele României şi Ungariei cu privire la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război. În anul 2007, la 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, a fost dezvelit la Budapesta monumentul comemorativ amplasat în parcela de onoare din cimitirul RÁKOSKERESZTÚR, unde sunt înhumaţi 164 de militari români, căzuţi în luptele pentru eliberarea capitalei Ungariei în cel de-Al Doilea Război Mondial.
Aspecte de la eveniment (foto)

21.10.2009

Reuniunea Anuală a Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est de la Sofia

În perioada 20-21 octombrie a.c., o delegaţie a Ministerului Apărării Naţionale, condusă de secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare, domnul Viorel OANCEA, participă la Reuniunea Anuală a Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est (SEDM), ce se desfăşoară la Sofia, Bulgaria. Pe agenda reuniunii se regăsesc subiecte importante, printre care amintim: aderarea în cadrul iniţiativei de noi membri, şi anume Serbia şi Muntenegru, aderarea Bosniei-Herţegovina la Forţa Multinaţională de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) cu statut de observator, precum şi aprobarea "Strategiei Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) de Diplomaţie Publică". Cu această ocazie, s-au semnat Acordul de Revizuire a mecanismului de funcţionare a Comitetului de Coordonare SEDM (SEDM-CC), precum şi al 5-lea Protocol Adiţional la Acordul Forţei Multinaţionale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE).

21.10.2009

Reuniunea Comitetului Executiv al Comitetului Mixt româno-american pentru implementarea Acordului de Acces

În data de 20 octombrie 2009, la Cercul Militar Naţional, a avut loc reuniunea Comitetului Executiv, pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României. Prin acest Acord, România dă posibilitatea forţelor SUA să utilizeze facilităţile agreate conform Legii 268/2006, anexa A, prezentate deseori de mass-media străine şi româneşti ca baze militare americane şi nu ca facilităţi puse la dispoziţia forţelor SUA. La eveniment au participat, din partea Statelor Unite ale Americii, reprezentanţi ai Comandamentului Forţelor Statelor Unite în Europa (USEUCOM), Comandamentului Forţelor Terestre ale SUA în Europa (USAREUR), ai Forţelor Aeriene ale SUA din Europa (USAFE) şi ai Ambasadei SUA la Bucureşti, iar din partea României, reprezentanţi din Ministerul Apărării Naţionale şi Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale. Lucrările reuniunii au fost conduse de consilierul secretarului de stat al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare din M.Ap.N., domnul Constantin Moisa, şi de colonelul Donald Gabel, şef al Diviziei Marea Neagră-Eurasia/ Direcţia Strategii, Politici şi Evaluări din USEUCOM. În cadrul discuţiilor, reprezentanţii români şi cei ai Statelor Unite au abordat probleme legate de: implementarea Acordului de Acces dintre România şi SUA, planul de antrenament pentru anul 2010, stadiul lucrărilor de infrastructură şi modernizare a facilităţilor, proiectele de asistenţă umanitară, aspecte de ordin juridic şi legislativ, precum şi de pregătirea reuniunii Comitetului Mixt româno-american, care va avea loc în luna noiembrie a.c.

08.10.2009

Exerciţiul de simulare MK 2009

Ministerul Apărării Naţionale, în calitate de Autoritate Desemnată, a organizat şi condus, în perioada 6-8 octombrie 2009, exerciţiul de simulare "MK-2009", prin Centrul de Coordonare şi Monitorizare a Implementării Acordului de Acces din Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare. Scopul exerciţiului, condus de către Viorel Oancea, secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare din M.Ap.N., a fost testarea capacităţii de analiză, decizie şi reacţie a structurilor naţionale cu responsabilităţi în implementarea Acordului dintre România şi SUA privind activităţile forţelor Statelor Unite ale Americii staţionate pe teritoriul României, în gestionarea evenimentelor şi incidentelor care pot apărea pe timpul desfăşurării prezenţei forţelor şi echipamentelor militare ale SUA pe teritoriul României. "MK-2009" s-a desfăşurat pe baza unui scenariu fictiv, prin crearea artificială a unor posibile situaţii şi evenimente, şi a avut ca obiective principale antrenarea factorilor de decizie în luarea măsurilor necesare în timp oportun, îmbunătăţirea capacităţilor de reacţie a structurilor responsabile, precum şi identificarea unor posibilităţi de îmbunătăţire a cooperării între instituţiile din arcul guvernamental responsabile de implementarea Acordului de Acces.

28.09.2009

Reuniunea informală a miniştrilor apărării din statele membre UE Gotebörg, 28-29 septembrie 2009

Secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare, Viorel Oancea, participă, în zilele de 28 - 29 septembrie, la Reuniunea informală a miniştrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care are loc la Göteborg, în Suedia, în contextul Preşedinţiei suedeze a Consiliului UE. Pe parcursul celor două zile de dezbateri, discuţiile se vor concentra pe procesele de dezvoltare a capacităţilor militare şi civile (în particular în domeniul supravegherii maritime), identificarea modalităţilor de creştere a gradului de utilizare a Grupurilor Tactice de Luptă ale UE în operaţiile de management al situaţiilor de criză, sprijinirea reconfigurării operaţiei ALTHEA din Bosnia Herţegovina, precum şi pe eforturile de continuare a operaţiei maritime de contracarare a actelor de piraterie din zona coastelor somaleze. Pe agenda reuniunii figurează, de asemenea, subiectul legat de dezvoltarea Pieţei Europene a Echipamentelor de Apărare, prin acţiuni de realizare a transparenţei şi acţiuni de armonizare a regulilor privind achiziţiile, în încercarea de asigurare a unui mediu concurenţial, deschis şi echitabil.
În timpul reuniunii, va fi discutat şi subiectul susţinerii eforturilor comunităţii internaţionale şi, implicit, ale Uniunii Europene pentru stabilizarea situaţiei de securitate din Afganistan, coroborat cu explorarea unui angajament extins al Uniunii în această regiune.

19.08.2009

Convorbiri oficiale militare româno - chineze

FO delegatie militara chineza condusa de generalul Li Jinai, membru al Comisiei Militare Centrale si sef al Departamentului General Politic al Armatei Populare Chineze de Eliberare, a efectuat o vizita oficiala în România, în perioada 16-18 august 2009. Oaspetii chinezi au avut întrevederi marti, 18 august, la sediul MApN, cu ministrul apararii nationale, Mihai Stanisoara, cu seful Departamentului pentru Politica de Aparare si Planificare, secretarul de stat Viorel Oancea, si cu loctiitorul sefului Statului Major General, generalul-maior dr. Stefan Oprea. Mihai Stanisoara a reiterat, în timpul întâlnirii, deschiderea pentru cooperarea cu China, pe domeniile de interes identificate de ambele parti. "În ceea ce priveste relatiile militare bilaterale, suntem interesati de consolidarea acestora si dorim continuarea cu mare deschidere a dialogului politico-militar la nivelul celor doua ministere", a declarat ministrul român al apararii. La rândul sau, generalul Li Jinai a subliniat faptul ca anul acesta se împlinesc 60 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre China si România, aratând ca prietenia dintre popoarele noastre este profunda, iar relatiile dintre cele doua tari s-au bazat întotdeauna pe principiile egalitatii, respectului reciproc si neamestecului în treburile interne. "Relatiile militare sunt o parte importanta a cooperarii dintre tarile noastre si suntem interesati în întarirea si dezvoltarea lor", a spus oaspetele chinez, la finalul întâlnirii cu ministrul Stanisoara. În timpul convorbirilor oficiale au fost abordate aspecte privind cooperarea militara bilaterala, problematica neproliferarii armelor de distrugere în masa, colaborarea celor doua armate în vederea contracararii amenintarilor comune la adresa securitatii internationale. Pe agenda de discutii s-au aflat, de asemenea, subiecte referitoare la participarea României la Politica Europeana de Securitate si Aparare (PESA) si sprijinirea eforturilor UE în domeniul securitatii internationale, precum si aspecte ale perspectivei chineze privind rolul Organizatiei de Cooperare de la Shanghai (SCO).
Aspecte de la intâlnirile oficiale (foto)
Aspecte de la intâlnirile oficiale (video)

24.07.2009

Festivităţi la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"

Finalizarea studiilor de către ofiţerii Promoţiei 112 "UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE - 150" şi cursanţii seriei a VII-a cursului "Introducere în securitatea naţională" din cadrul Colegiului Naţional de Apărare, precum şi împlinirea a 120 ani de la înfiinţarea Şcolii Superioare de Război sunt evenimente ce au oferit deosebitul prilej comunităţii academice din Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" de a invita reprezentanţii mass-media la festivitatea ce a avut loc vineri, 24 iulie, de la ora 09.00, pe esplanada din faţa Monumentului Eroilor Patriei. Cu acest prilej, la Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" a avut loc şi Ziua Porţilor Deschise.
Aspecte de la activitate (foto)

15.07.2009

România a predat comanda SEEBRIG

Ceremonia de predare/primire a comenzii Brigăzii Multinaţionale din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) şi a preşedinţiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunii Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) a avut loc miercuri, 15 iulie, la Istanbul. Festivitatea s-a desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor militari şi civili ai celor şapte naţiuni membre. Cu acest prilej, generalul de brigadă dr. Virgil Bălăceanu (România) a predat generalului de brigadă Zyber DUSHKU (Albania), împreună cu prerogativele de comandă a SEEBRIG, drapelul şi însemnele brigăzii. În cuvântul său de final, generalul Bălăceanu a mulţumit militarilor celor şapte naţiuni membre pentru sprijinul acordat în cei doi ani de mandat şi pentru eforturile de a face din SEEBRIG o forţă credibilă în sprijinul păcii. Totodată, generalul Bălăceanu a mulţumit naţiunii gazdă, Turcia, pentru eforturile de a asigura toate condiţiile pentru îndeplinirea misiunii. Ministerul Apărării Naţionale a fost reprezentat la această activitate de Viorel Oancea, secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare, şi de amiralul Gheorghe Marin, şeful Statului Major General. Totodată, la ceremonie au fost prezenţi militarii români care încadrează comandamentul brigăzii şi un pluton de militari din Batalionul 341 Infanterie, Topraisar.
Aspecte din timpul ceremoniei (foto)

15.07.2009

Generalul de brigadă Virgil Bălăceanu predă comanda SEEBRIG

Ceremonia de predare/primire a comenzii Brigăzii Multinaţionale din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) şi a preşedinţiei Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunii Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) se desfăşoară miercuri, 15 iulie, la baza militară turcească "General M.Mazlum ISKORA" din Istanbul. Generalul de brigadă Virgil Bălăceanu predă comanda SEEBRIG generalului de brigadă Zyber Dushku, din Albania. Viorel OANCEA, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale, şi amiralul Gheorghe MARIN, şeful Statului Major General, vor reprezenta România la ceremonie. Ţara noastră a asigurat comanda SEEBRIG în perioada iulie 2007- iunie 2009, prin generalul de brigadă Virgil BĂLĂCEANU. Contingentul românesc la comandamentul brigăzii de la Istanbul este format din opt ofiţeri şi subofiţeri. Comandamentul SEEBRIG se află în Turcia până în 2011. România a găzduit Comandamentul Brigăzii Multinaţionale din Sud-Estul Europei în perioada 2003-2007, la Constanţa.

30.06.2009

România şi SUA, copreşedinţi ai Grupului NATO în domeniul neproliferării

România va asigura, împreună cu Statele Unite ale Americii, în perioada 01 iulie 2009 - 30 iunie 2010, copreşedinţia Grupului NATO în Domeniul Neproliferării - "NATO Senior Defence Group on Proliferation-DGP". Prin acest demers, ţara noastră îşi asumă, în premieră, responsabilitatea asigurării copreşedinţiei unui grup de lucru la nivel NATO. "NATO Senior Defence Group on Proliferation-DGP" reprezintă autoritatea politico-militară a NATO care asigură coordonarea activităţilor specifice neproliferării, având rolul de a consilia Consiliul Nord Atlantic în domeniul dezvoltării capabilităţilor colective de apărare împotriva riscurilor, ameninţărilor şi provocărilor de natură chimică, biologică, radiologică şi nucleară - CBRN, combaterii proliferării armelor de distrugere în masă şi a mijloacelor de întrebuinţare a acestora. Nivelul de reprezentare al României este asigurat de Ministerul Apărării Naţionale prin Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare.

* * * *

Rolul DGP în cadrul NATO a devenit tot mai important, în special după Summit-ul de la Praga, din anul 2002, ca urmare a accentuării riscurilor şi ameninţărilor asimetrice CBRN, dar mai ales datorită faptului că problematica protecţiei CBRN a trupelor, populaţiei şi teritoriului reprezintă una dintre priorităţile strategice ale Alianţei. În perioada 2006-2009, activitatea DGP s-a caracterizat prin dinamism şi deschidere, dovadă fiind setul de concepte lansate în această perioadă, care pornesc atât de la ideea identificării măsurilor necesare implementării sarcinilor rezultate în urma summit-urilor NATO la Praga - 2002, Riga - 2006, Bucureşti - 2008, Strasbourg/Kehl - 2009, cât şi de la necesitatea coordonării şi cooperării cu celelalte structuri NATO cu responsabilităţi în domeniu şi cu structurile celorlalte organizaţii internaţionale relevante (UE) sau cu partenerii. Coordonarea lucrărilor DGP este asigurată de instituţia copreşedinţiei, asigurată în comun de SUA (copreşedinte permanent) şi unul dintre Aliaţii europeni (prin rotaţie). Lucrările la nivelul DGP se desfăşoară pe două paliere, respectiv în cadrul Sesiunilor Plenare ("DGP Plenary Session") ce includ reprezentanţii naţionali la nivel de general de două stele sau directori politici, precum şi în cadrul Comitetului Director ("DGP Steering Committee") ce includ reprezentanţi naţionali (nivel şef direcţie) şi experţi pe domenii. Rolul Comitetului Director este acela de a armoniza poziţiile naţionale, de a identifica şi dezvolta concepte şi măsuri de urmat în vederea îndeplinirii obiectivelor şi sarcinilor comune aferente domeniului neproliferare şi pe linia apărării CBRN. Deciziile se adoptă prin consens la nivelul Sesiunilor Plenare.

15.05.2009

S-a încheiat Reuniunea Comitetului mixt româno-american

La finalul celei de-a treia Reuniuni a Comitetului mixt româno-american, secretarii de stat Viorel Oancea, din Ministerul Apărării Naţionale, şi Mihai Viorel Fifor, din Ministerul Administraţiei şi Internelor, împreună cu ofiţeri americani, au avut întâlniri, la Babadag şi Constanţa, în zilele de 13 şi 14 mai, cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale. În cadrul acestor întâlniri au fost discutate detalii organizatorice cu privire la următorul exerciţiu de instruire în comun româno - american, care se va desfăşura în acest an pe teritoriul judeţelor Tulcea şi Constanţa. În acest context s-au vizitat şi lucrările de construcţie care se efectuează în facilităţile de încartiruire ale personalului american din Centrul Administrativ Aerodromul Mihail Kogălniceanu, care se preconizează a se finaliza până la sfârşitul lunii septembrie 2009. Activitatea se înscrie într-un program mai amplu de informare a populaţiei cu privire la activităţile ce urmează a se desfăşura în pregătirea exerciţiului, şi în special asupra prezenţei tehnicii militare, care va desfăşura acţiuni de manevră în zona Poligonului Babadag, începând cu luna august, până la sfârşitul lunii octombrie. "Suntem aici pentru a realiza o bună comunicare cu cetăţenii din zona Poligonului de Instrucţie Babadag şi să ne asigurăm că vor fi constienţi de faptul că, în apropiere, se vor deplasa vehicule de luptă blindate pe timpul desfăşurării exerciţiului", a declarat colonelul Gary R. Russ, comandantul american al exerciţiului.

* * * *

Comitetul mixt româno-american a fost constituit în vederea implementării prevederilor Legii nr. 268 din 29 iunie 2006, referitoare la "Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României".

09.04.2009

Sesiunea anuala de comunicari stiintifice STRATEGII XXI

Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" a organizat, în zilele de 9 si 10 aprilie, sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala "STRATEGII XXI" având tema "Stabilitate si securitate regionala". Lucrarile sesiunii s-au desfasurat în plen si sectiuni si au fost deschise de catre comandantul (rectorul) Universitatii Nationale de Aparare "Carol I", generalul-locotenent prof.univ.dr. Teodor Frunzeti. Au fost prezentate analize, opinii si estimari asupra viitorului mediului de securitate, a evolutiei riscurilor si amenintarilor, a proiectiei provocarilor în conditiile cresterii complexitatii exigentelor fata de arhitectura de securitate si aparare, precum si asupra impactului acestora asupra teoriei si artei militare. La activitate au participat presedintele Centrului de Înalte Studii de Aparare din Italia, reprezentanti de seama ai unor institutii din Germania si Ucraina, din universitati si institute de cercetare din tara, înalti oficiali si cadre de conducere din Armata României, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Ministerul Administratiei si Internelor precum si diplomati militari acreditati la Bucuresti.
Aspecte de la activitate (foto)

06.04.2009

Ceremonie de repatriere a maiorului (p.m.) Tiberius Petre, erou cazut la datorie în Afganistan

Maiorul (post-mortem) Tiberius Petre, cazut la datorie pe timpul îndeplinirii unei misiuni în Afganistan, a fost repatriat cu o aeronava militara apartinând Fortelor Aeriene Române, luni 6 aprilie 2009, pe aeroportul din Târgu Mures. Dupa sosirea aeronavei, s-a desfasurat o ceremonie militara si s-a prezentat ordinul ministrului apararii nationale privind înaintarea la gradul de maior post-mortem a capitanului Tiberius Petre. A fost prezentat, de asemenea, decretul prezidential privind conferirea, post-mortem, a Ordinului National "Steaua României" în grad de Cavaler cu însemn de razboi, ca dovada a recunostintei si aprecierii pentru devotamentul exceptional dovedit de Tiberius Petre în timpul executarii misiunii. La ceremonie au fost prezenti amiralul Gheorghe Marin, seful Statului Major General, Viorel Oancea si Dan Tataru, secretari de stat in Ministerul Apararii Nationale si generalul maior Dan Ghica Radu, seful Statului Major al Fortelor Terestre.
Aspecte din timpul ceremoniei de repatriere (foto)

01.04.2009

Reuniunea Comitetului Executiv al Comitetului Mixt Româno - American

Centrul de Coordonare şi Monitorizare a Implementării Acordului de Acces (CCMIA), din cadrul Departamentului pentru politica de apărare şi planificare (DPAP), a organizat în perioada 31.03.-01.04.2009, la Cercul Militar Naţional, Reuniunea Comitetului Executiv al Comitetului Mixt Româno - American, constituit pentru implementarea "Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României". La eveniment au participat, din partea Statelor Unite ale Americii, reprezentanţi ai Comandamentului Forţelor Statelor Unite în Europa (EUCOM) şi ai Ambasadei SUA la Bucureşti, iar din partea României, reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale. Lucrările reuniunii au fost conduse de Constantin MOISA, consilier al şefului DPAP, şi de colonelul Donald GABEL, şeful Diviziei Marea Neagră - Eurasia din cadrul Direcţiei Strategii, Politici şi Evaluări - EUCOM. Pe parcursul discuţiilor, reprezentanţii români şi americani au abordat probleme care vizează implementarea Acordului de Acces dintre România şi SUA precum şi unele aspecte care au drept scop organizarea şi pregătirea viitoarei reuniuni a Comitetului Mixt Româno-American din luna mai a.c.

05.03.2009

Reuniunea informală a miniştrilor apărării din Sud - Estul Europei

Secretarul de stat Viorel Oancea, şeful Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare, participă, în zilele de 5 şi 6 martie, la reuniunea informală a miniştrilor apărării din Sud-Estul Europei care va avea loc la Zagreb. Agenda de discuţii include subiecte privind stabilitatea regională şi procesul de lărgire a NATO, reforma sectorului de apărare în statele candidate la aderare, precum şi participarea la operaţii internaţionale. La reuniune sunt invitaţi miniştri şi reprezentanţi din ministerele apărării din statele membre ale Cartei Adriatice - Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru - precum şi din Bulgaria, Grecia, Italia, România, Serbia, Slovenia, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ungaria şi oficiali ai NATO.

04.03.2009

Generalul-locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti este noul comandant (rector) al Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"

În cadrul unei ceremonii desfăşurate în aula Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I", generalul-locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti a preluat marţi, 3 martie, funcţia de comandant (rector) al universităţii de la generalul de flotilă aeriană prof. univ. dr. Florian Râpan. La activitate au participat secretarul de stat Viorel Oancea, şeful Departamentului pentru politica de apărare şi planificare, amiralul dr. Gheorghe Marin, şeful Statului Major General, oficialităţi militare, precum şi ataşaţi ai apărării acreditaţi la Bucureşti. Generalul-locotenent Frunzeti a spus, cu acest prilej, că revine cu plăcere în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", instituţia în care a parcurs toate treptele unei cariere didactice, de la lector la profesor universitar conducător de doctorat. Generalul Frunzeti este doctor în ştiinţe militare şi politice, a absolvit diferite forme de pregătire în ţară şi străinătate, dintre care amintim Colegiul de Comandă şi Stat Major al SUA, Colegiul de Apărare al NATO de la Roma, Cursul Internaţional de Transformare a Apărării, Monterey, California, şi a semnat numeroase cărţi cu tematică militară şi articole de specialitate şi comunicări ştiinţifice.

12.02.2009

Ceremonial de repatriere pentru vânătorii de munte musceleni

Secretarul de stat Viorel Oancea, şeful Departamentului pentru politica de apărare şi planificare, a participat joi, 12 februarie, la Câmpulung Muscel, la ceremonialul prilejuit de repatrierea, din Afganistan, a militarilor Batalionului 30 Vânători de Munte "Dragoslavele". La ceremonial au fost prezenţi, alături de rudele şi prietenii militarilor, generalul-maior Ştefan Oprea, directorul Statului Major General, generalul-locotenent Teodor Frunzeti, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, oficialităţi militare şi civile. După trecerea în revistă a militarilor, secretarul de stat Oancea le-a mulţumit acestora pentru modul în care şi-au îndeplinit misiunile în teatrul de operaţii şi şi-a exprimat profundul regret pentru decesul sublocotenentului Dragoş Traian Alexandrescu, căzut la datorie în Afganistan. "Vă asigur că întreaga Armată Română preţuieşte cu sfinţenie sacrificiul eroului muscelean şi se înclină cu respect şi recunoştinţă în faţa jertfei sale supreme", a spus secretarul de stat. În cadrul ceremoniei, au fost medaliaţi şi militarii care s-au remarcat prin acte de vitejie pe timpul desfăşurării misiunii - sergentul major Irinel Matei, fruntaşul Bogdan Angelescu, soldatul Marius Mihai şi soldatul Claudiu Butoi, răniţi pe 31 august 2008.
Aspecte de la eveniment (foto)

Aspecte de la eveniment (video) 

06.02.2009

Vizita unei delegaţii americane din cadrul USAREUR

Centrul de Coordonare şi Monitorizare a Implementării Acordului de Acces (CCMIA), aparţinând Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare, a organizat în data de 6 februarie 2009, la sediul Ministerului Apărării Naţionale, o întâlnire de lucru între delegaţia americană din cadrul Comandamentului Forţelor Terestre Americane în Europa (USAREUR), condusă de generalul de brigadă Jon Miller, locţiitorul comandantului Comandamentului 21 de Susţinere Teatru şi experţi militari români în domeniul managementul consecinţelor. Delegaţia română a fost condusă de Constantin Moisa, consilier al secretarului de stat pentru politica de apărare. Pe timpul întâlnirii au fost discutate unele aspecte privind misiunile, capacităţile şi sistemul de cooperare pentru managementul consecinţelor, atât la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, cât şi la nivel naţional. Principalele concluzii au vizat identificarea posibilităţilor de cooperare în cazul producerii unor incidente, precum şi stabilirea unui plan de perspectivă pentru îmbunătăţirea activităţilor comune în domeniul situaţiilor de urgenţă civilă şi protecţie NBC. În cadrul vizitei, generalul de brigadă Jon Miller a fost primit de Viorel Oancea, secretar de stat pentru probleme de apărare, ocazie cu care s-au analizat aspectele generale privind implementarea Acordului de Acces al trupelor americane pe teritoriul României.
Aspecte din cadrul întâlnirii oficiale (foto)
Aspecte din cadrul întâlnirii oficiale (video)
 

26.01.2009

Viorel Oancea, secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale

Ministrul apărării naţionale, Mihai Stănişoară, l-a prezentat şefilor de direcţii şi structuri din Departamentul pentru politica de apărare şi planificare pe secretarul de stat Viorel Oancea, în cadrul unei activităţi desfăşurate luni, 26 ianuarie, la sediul ministerului. Cu acest prilej, ministrul Stănişoară a subliniat că va sprijini activitatea Departamentului astfel încât acesta să-şi îndeplinească atribuţiile în cele mai bune condiţii. Viorel Oancea a fost numit în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare în Ministerul Apărării Naţionale prin Decizia primului ministru nr. 105 din 14 ianuarie 2009.
Aspecte de la activitate (foto)

16.01.2009

Numiri in functii la Ministerul Apararii Nationale

Ministrul apararii nationale, Mihai Stanisoara, l-a numit astazi, 16 ianuarie, pe generalul-maior Francisc Radici, loctiitor al sefului Departamentului pentru Politica de Aparare si Planificare, acesta fiind eliberat de la conducerea Directiei Generale de Informatii a Apararii. Începând cu aceeasi data, generalul-maior Gheorghe Savu este împuternicit sa asigure îndeplinirea atributiilor functiei de director general al Directiei Generale de Informatii a Apararii. 
Top