21.12.2006

Conducerea Ministerului Apărării i-a omagiat pe eroii Revoluţiei Române din Decembrie '89

Ministrul apărării, Sorin Frunzăverde, şeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, împreună cu secretarii de stat Corneliu Dobriţoiu şi Ioan Ion au depus, astăzi 21 decembrie a.c., coroane de flori la Troiţa din Cimitirul Eroilor Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Alte delegaţii ale Ministerului Apărării au participat la manifestările comemorative de la Piaţa Universităţii, Crematoriul Uman - Ştirbei Vodă, Spitalul Colţea, Sala Dalles şi Piaţa Romană. În unităţi, mari unităţi, comandamente, direcţii centrale, cercuri şi muzee militare au avut loc manifestări, în cadrul cărora a fost evocat rolul Armatei pe timpul revoluţiei Române.

 

28.11.2006

Summit-ul NATO de la Riga

Ministrul Apărării, Sorin Frunzăverde, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare, Corneliu Dobriţoiu, şi şeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, participă la Summit-ul NATO care are loc, în zilele de 28 şi 29 noiembrie, în capitala Letoniei, Riga. În timpul reuniunii, delegaţia Ministerului Apărării va lua parte la sesiunile de lucru ale Summit-ului în care se dezbat subiecte referitoare la procesul de transformare a capabilităţilor militare ale Alianţei, precum şi la operaţiile NATO actuale.

 

22.11.2006

Vizita oficială în România a Şefului Statului Major al Forţelor Terestre din Croaţia

Şeful Statului Major al Forţelor Terestre din Croaţia, general locotenent Marijan Marekovic, a efectuat în perioada 20 - 22 noiembrie a.c., o vizită oficială în România, la invitaţia şefului Statului Major al Forţelor Terestre, general maior dr. Teodor Frunzeti. În cadrul discuţiilor purtate de către cei doi oficiali, au fost abordate aspecte privind procesul de reformă şi transformare al Forţelor Terestre din România şi Croaţia. De asemenea, au fost abordate probleme privind extinderea, diversificarea şi consolidarea relaţiilor de cooperare militară dintre Forţele Terestre ale celor două ţări. Generalul Frunzeti a precizat că există condiţii pentru un parteneriat extins între Forţele Terestre române şi cele croate, apreciind faptul că acestea "se vor axa pe dezvoltarea cooperării pe linia instruirii, prin creşterea numărului schimburilor de experienţă pe această linie şi prin participarea la exerciţii comune". Programul delegaţiei croate a mai cuprins întâlniri cu secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare, domnul Corneliu Dobriţoiu şi locţiitorul şeful Statului Major General, general locotenent dr. Sorin Ioan, precum şi vizitarea Batalionului 265 Poliţie Militară din Bucureşti. Generalul Marekovic a purtat discuţii cu militarii batalionului care au participat la misiuni internaţionale în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak şi Bosnia.

 

23.10.2006

Numiri în funcţie la Ministerul Apărării

Luni, 23 octombrie a.c., în prezenţa secretarului de stat şi şef al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare, Corneliu Dobriţoiu, şi a şefului Statului Major General, viceamiral Gheorghe Marin, au fost anunţate numirile în funcţii vacante ale unor ofiţeri din structurile Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare, Statului Major General şi Statului Major al Forţelor Terestre. Propunerile au fost discutate în şedinţa Colegiului de Conducere al Ministerului Apărării, fiind agreate atât de Corneliu Dobriţoiu, cât şi de viceamiralul Gheorghe Marin. Ofiţerii au fost numiţi în funcţii după cum urmează: General de brigadă Ioan Grecu, din funcţia de şef al Direcţiei Organizare, Personal şi Mobilizare din Statul Major General, a fost numit în funcţia de şef al Resurselor la Statul Major al Forţelor Terestre. Generalul de brigadă Grecu a fost comandant de subunităţi de tancuri, ofiţer de stat major, şef al cercetării şi lector la Institutul de Tancuri, şef personal la SMFT şi, din martie 2005, a îndeplinit funcţia de şef al Direcţiei Organizare, Personal şi Mobilizare din Statul Major General. Este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare, Colegiului de Comandă şi Stat Major şi al Colegiului Naţional de Apărare. .Contraamiral de flotilă Cornel Mihai, din funcţia de şef al Instrucţiei şi Doctrinei la Statul Major al Forţelor Navale, a fost numit în funcţia de locţiitor al şefului Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare. Contraamiralul de flotilă Mihai a fost comandant de vedetă torpiloare, şef de stat major şi comandant divizion nave, ataşat al apărării în mai multe ţări europene şi, din mai 2005, a îndeplinit funcţia de şef al Instrucţiei şi Doctrinei la SMFN. Este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare, cursului postuniversitar de informaţii militare şi are titlul de doctor în ştiinţe militare. General de brigadă Petru Bejinariu, din funcţia de comandant al Brigăzii 122 Logistică, a fost numit în funcţia de şef al Direcţiei Logistică din Statul Major General. Generalul de brigadă Bejinariu a fost ofiţer de stat major la Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului şi la SMFA, şef birou în SMG, şef al serviciului secretariat la SMG şi, din 2002 a îndeplinit funcţia de comandant al Brigăzii 122 Logistică. Este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare, Colegiului Naţional de Apărare şi are titlul de doctor în ştiinţe militare. Contraamiral de flotilă Victor Barbu, din funcţia de şef Resurse la Statul Major al Forţelor Navale, a fost numit în funcţia de şef al Direcţiei Organizare, Personal şi Mobilizare din Statul Major General. Contraamiralul Barbu a fost comandant de unitate de luptă artilerie şi rachete, locţiitor comandant divizion nave, lector în Academia de Înalte Studii Militare, şef secţie şi locţiitor al şefului Direcţiei Management Resurse Umane şi, din august 2004, a îndeplinit funcţia de şef al Resurselor la SMFN. Este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare, Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul ASE Bucureşti şi al Colegiului Naţional de Apărare. General de brigadă Cătălin Ştefăniţă Zisu, din funcţia de şef al Direcţiei Reprezentare, Patrimoniu şi Asistenţă Socială, a fost numit în funcţia de comandant al Comandamentului Logistic Întrunit. Generalul de brigadă Zisu a fost comandant de subunităţi de cercetare, şef compartiment adjutantură, şef al Serviciului Asigurare Administrativă a M.Ap., şef al Direcţiei Adminstrativă şi Servicii şi, din 2006, îndeplineşte funcţia de şef al Direcţiei Reprezentare, Patrimoniu şi Asistenţă Socială. Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, Colegiului Naţional de Apărare şi are titlul de doctor în ştiinţe militare. Colonel Liviu Scrieciu, din funcţia de locţiitor al şefului Direcţiei Reprezentare, Patrimoniu şi Asistenţă Socială, a fost numit în funcţia de locţiitor al comandantului Comandamentului Logistic Întrunit. Colonelul Scrieciu a fost şef al asigurării tehnice la Direcţia Gospodărie, şef birou, şef secţie aprovizionare şi administrare, locţiitor al şefului Direcţiei Administrativă şi Servicii şi, din 2006, a îndeplinit funcţia de locţiitor al şefului Direcţiei Reprezentare, Patrimoniu şi Asistenţă Socială. Este absolvent al Academiei Tehnice Militare, Colegiului de Management al Resurselor Apărării, Educaţional şi al Achiziţiilor şi are titlul de doctor în ştiinţe militare.

 

22.10.2006

Ultima secundă a "Ceasului încorporării"

În cadrul activităţilor organizate cu prilejul Zilei Armatei României, luni, 23 octombrie, ora 13.00, în Piaţa Tricolorului din Bucureşti va avea loc ceremonia opririi ceasului ultimei încorporări. La eveniment vor participa Corneliu Dobriţoiu, secretar de stat în Ministerul Apărării, general-locotenent dr. Florian Pinţă, locţiitorul şefului Statului Major General, personalităţi militare şi civile din conducerea Ministerului Apărării, reprezentanţi ai instituţiilor statului şi ai autorităţilor publice locale. Oprirea ceasului de la Palatul Cercului Militar Naţional, care de un an de zile măsoară timpul rămas până la ultima încorporare a tinerilor pentru satisfacerea serviciului militar, marchează un moment semnificativ în procesul de profesionalizare a armatei. Renunţarea la serviciul militar şi trecerea la o armată de profesionişti reprezintă o etapă importantă a procesului de transformare a forţelor armate, al cărui principal scop este crearea unei forţe moderne şi eficiente, capabile să îndeplinească gama întreagă de operaţiuni impuse de actualul mediu de securitate. Jurnaliştii interesaţi vor fi aşteptaţi luni, 23 octombrie, între orele 12.40 şi 12.55, în Piaţa Tricolorului din faţa Palatului Cercului Militar Naţional

 

21.10.2006

Ceremonial militar la Carei

In cadrul manifestărilor dedicate Zilei armatei României, duminică, 22 octombrie, începând cu ora 11.00, la Ansamblul Monumental din Carei, judeţul Satu-Mare, va avea loc un ceremonial militar, religios şi de depunere de coroane de flori. La eveniment vor participa Corneliu Dobriţoiu, secretar de stat în Ministerul Apărării, general-locotenent Florian Pinţă, locţiitorul şefului Statului Major General, reprezentanţi ai instituţiilor statului şi ai autorităţilor publice locale.

x x x

După 23 august 1944, România a avut o contribuţie substanţială la eforturile de război ale Naţiunilor Unite. Armata română a alungat trupele germane de pe teritoriile controlate de statul român şi a realizat apărarea strategică a graniţelor şi a liniei temporare de demarcaţie româno-ungare din Crişana şi Platoul Transilvaniei, impuse prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940. Sub acoperirea strategică a românilor, trupele sovietice au parcurs aproximativ 1.000 de kilometri într-un timp foarte scurt şi, fără să întâmpine rezistenţă, au trecut prin strâmtorile din Caparţii Occidentali şi Meridionali, în zona Banatului. În toamna anului 1944, Armatele 1 şi a 4-a române au fost angajate în ofensiva pentru eliberarea părţii de nord-est a României, al cărei obiectiv a fost atins între 21 şi 25 octombrie, când forţele inamice au fost alungate din oraşele Carei şi Satu Mare, dincolo de graniţa româno-ungară. Pentru eliberarea oraşului Carei a fost concepută o mare manevră de învăluire, cu patru divizii din Corpul 6 Armată, în timp ce Corpul 2 Armată împreună cu Divizia 11 Infanterie aveau să atace de la sud rezistenţa inamicului din Satu Mare. Atacul a început în seara zilei de 24 octombrie, iar militarii Regimentelor 34 şi 40 Infanterie au angajat lupte de stradă, în aceeaşi noapte, iar dimineaţa zilei de 25 octombrie au eliberat oraşul Carei.

 

19.10.2006

Vizita şefului Statului Major al Forţelor Terestre Norvegiene în România

Generalul maior Robert Mood, şeful Statului Major al Forţelor Terestre Norvegiene, a efectuat o vizită oficială în România, în perioada 17-19 octombrie a.c., la invitaţia şefului Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-locotenent dr. Sorin Ioan. "Restructurarea şi modernizarea Forţelor Terestre Române a presupus o muncă impresionantă. Aţi parcurs un drum lung într-o perioadă foarte scurtă" a declarat generalul maior Robert Mood. În cadrul întrevederilor au fost abordate aspecte privind stadiul relaţiilor bilaterale şi au fost identificate domenii noi de cooperare între Forţele Terestre din Norvegia şi cele din România. Şeful Statului Major al Forţelor Terestre, general locotenent dr. Sorin Ioan, a apreciat relaţia deosebită dintre forţele terestre norvegiene şi cele române subliniind faptul că " procesele de transformare din forţele terestre ale celor două ţări cuprind elemente de esenţă foarte asemănătoare." Generalul Ioan a mai declarat " Am identificat împreună aspecte de interes comun care vor contribui la dezvoltarea cooperării bilaterale". Programul delegaţiei norvegiene a cuprins întâlniri cu secretarul de stat Corneliu Dobriţoiu, şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare şi generalul-locotenent dr. Florian Pinţă, locţiitorul şefului Statului Major General, precum şi vizitarea unui batalion din cadrul Brigăzii 2 Vânatori de Munte "Sarmizegetusa". Generalul Mood a avut discuţii cu militarii batalionului, care au participat la misiuni internaţionale în teatrele de operaţii din Irak şi Kosovo.

 

07.10.2006

Secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare din Ministerul Apărării, Corneliu Dobriţoiu, a participat, în zilele de 4 şi 5 octombrie a.c., la a cincea rundă de consultări informale NATO-Ucraina la nivel înalt, care s-a desfăşurat la Sintra (Portugalia). Reuniunea a fost organizată de către NATO şi Comitetul Atlantic al Portugaliei. Principalele elemente discutate pe parcursul reuniunii au vizat, printre altele, progresele înregistrate de Ucraina în implementarea reformelor din domeniul apărării şi sectorului de securitate. Au mai fost discutate şi aspecte legate de provocările în ceea ce priveşte transformarea politicilor de apărare în contextul unui mediu internaţional de securitate caracterizat de ameninţări multiple. De menţionat că, în cadrul reuniunii a fost invitat pentru a ţine o prelegere de deschidere Lech Walesa, fost preşedinte al Poloniei şi lider al Sindicatului Solidaritatea. De asemenea, în cadrul reuniunii a fost organizată şi ceremonia de semnare a Scrisorii de Intenţie pentru constituirea Reţelei de Parteneriat NATO-Ucraina în vederea dezvoltării expertizei societăţii civile în domeniul reformelor sectorului de securitate. Documentul a fost semnat şi de România. În plus, tot în marja întâlnirii au debutat şi lucrările Grupului de Lucru asupra controlului civil al serviciilor de informaţii, creat sub egida Grupului de Lucru Întrunit NATO-Ucraina pentru Reforma Apărării, la care participă şi ţara noastră.

 

03.10.2006

Reuniunea Informală a Miniştrilor Apărării din ţările membre ale Uniunii Europene

Secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi planificare din Ministerul Apărării, Corneliu Dobriţoiu, a participat, în zilele de 2 şi 3 octombrie a.c., la Reuniunea informală a miniştrilor apărării din ţările membre ale Uniunii Europene, care s-a desfăşurat în localitatea Levi, din Finlanda. În prima zi a Reuniunii, au fost discutate aspecte privind operaţiunile de managementul crizelor şi evoluţia situaţiei din Balcanii de Vest (cu accente pe misiunea Uniunii Europene din Bosnia-Herţegovina) şi a celei din Sudan. Referitor la Balcanii de Vest, se consideră necesare continuarea şi coordonarea prezenţei internaţionale, astfel încât să poată fi urmărite desfăşurările politice din regiune, iar activităţile să fie planificate funcţie de evaluarea acestor evoluţii. Misiunea ALTHEA din Bosnia-Hertegovina a inregistrat succese, alegerile recente reprezentând un pas inainte pe calea reformelor. Potrivit participanţilor, procesele din Balcanii de Vest vor fi influenţate de soluţiile in dosarul Kosovo. Situaţia de securitate şi umanitară din Sudan se află, în continuare, la parametri critici, impunându-se consolidarea capabilităţilor operaţionale ale Uniunii Europene. Comunitatea internaţională îşi va intensifica eforturile pentru a convinge autorităţile de la Khartum să accepte implementarea Rezoluţiei UNSCR 1706, document care prevede tranziţia către o operaţiune ONU, începând cu 1 ianuarie 2007. Atingerea capacităţii operaţionale depline a Grupurilor tactice de luptă rămâne o prioritate a Uniunii, pentru dezvoltarea acestor capabilităţi vor fi luate în calcul necesităţile de mobilitate şi de dislocare rapidă. În cadrul lucrărilor, s-a luat notă de faptul că, la 1 iulie 2007, va fi operaţionalizat Grupul tactic de luptă Grecia/România/Bulgaria/Cipru. S-a evidenţiat, de asemenea, că transporturile strategice aeriene, securitatea maritimă şi jandarmeria se constituie ca priorităţi de acţiune.

 

27.09.2006

Delegaţie a Ministerului român al Apărării, în Albania

"Brigada Multinaţională din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) a realizat nivelul de maturitate cerut de participarea la misiuni internaţionale", a menţionat secretarul de stat Corneliu Dobriţoiu în cadrul lucrărilor reuniunii miniştrilor apărării din ţările membre SEDM, desfăşurată la Tirana, Albania, în zilele de 26 şi 27 septembrie 2006. "Dislocarea SEEBRIG în Afganistan reprezintă încă o dovadă a faptului că statele din Europa de Sud-Est pot coopera eficient în materializarea unor interese comune, fiind furnizoare nete de securitate", a adăugat Dobriţoiu. În context, a fost reiterată hotărârea României de a participa activ în cadrul iniţiativei şi de a oferi sprijin tuturor acelor ţări care doresc să se integreze în structurile euro-atlantice, pornind de la premisa că SEDM reprezintă un exerciţiu indispensabil al bunei cooperări pentru asigurarea şi menţinerea stabilităţii şi securităţii regionale. În cadrul reuniunii s-a aprobat primirea la procesul SEDM, cu statut de observator, a patru noi membri: Bosnia-Herţegovina, Georgia, Muntenegru şi Serbia. De asemenea, miniştrii apărării din Sud-Estul Europei au felicitat România şi Bulgaria pentru aderarea la Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2007. Secretarul de stat Dobriţoiu a adresat delegaţiei italiene condoleanţe pentru decesul militarului ISAF căzut la datorie ca urmare a atentatului comis ieri împotriva unui convoi NATO în capitala afgană Kabul. Iniţiativa SEDM a fost lansată în martie 1996, având drept obiective promovarea cooperării regionale şi a relaţiilor de bună vecinătate, dezvoltarea capacităţilor defensive şi a cooperării prin eforturi colective şi facilitarea proceselor de integrare în instituţiile euro-atlantice. Statele participante la SEDM sunt Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, România, Ucraina (din decembrie 2005) şi Turcia. La consultările politice şi militare participă, cu statut de observator, Croaţia, Slovenia şi SUA. Preşedinţia Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Sud-estul Europei şi a Comitetului Politico-Militar Director, precum şi comanda SEEBRIG sunt asigurate timp de doi ani, prin rotaţie, de fiecare dintre ţările semnatare. Din iulie 2005, preşedinţia politico-militară a SEDM este deţinută de Albania, iar comanda militară a SEEBRIG, de Bulgaria. Începând din vara anului 2003, comandamentul SEEBRIG se află, pentru patru ani, la Constanţa.

 

27.09.2006

Reuniune Informală a Miniştrilor Apărării din NATO, în Slovenia

Miniştrii Apărării din statele membre NATO vor participa la o reuniune informală care va avea loc, în perioada 28-30 septembrie, în localitatea slovenă Portorož. România va fi reprezentată la activitate de secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare, din cadrul Ministerului Apărării, Corneliu Dobriţoiu. Pe timpul reuniunii se vor desfăşura, în contextul pregătirilor pentru Summit-ul NATO din capitala Letoniei, Riga (28-29 noiembrie a.c.), sesiuni de lucru dedicate procesului de transformare a capabilităţilor militare ale Alianţei, respectiv operaţiunilor şi misiunilor NATO. O reuniune similară a miniştrilor apărării din ţările membre NATO a găzduit România, la Poiana Braşov, în zilele de 13 şi 14 octombrie 2004.

 

26.09.2006

Delegaţie a Ministerului român al Apărării, în Albania

O delegaţie a Ministerului Apărării, condusă de Corneliu Dobriţoiu, secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare, participă la Reuniunea Miniştrilor Apărării din statele membre ale Iniţiativei din Sud-estul Europei (SEDM), care se desfăşoară la Tirana, Albania, în zilele de 26 şi 27 septembrie. În cadrul reuniunii vor fi evaluate proiectele SEDM şi activităţile Comitetului Director Politico-Militar pentru anul în curs, acţiunile întreprinse pentru dezvoltarea cooperării dintre SEDM şi Pactul de Stabilitate al U.E., stadiul desfăşurării operaţiunilor NATO şi UE din Afganistan şi din Sud-Estul Europei, precum şi sprijinul acordat în vederea integrării ţărilor aspirante la calitatea de stat membru NATO. Vor fi aprobate, de asemenea, bugetul şi planurile de pregătire pentru anul viitor ale Brigăzii Multinaţionale din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) şi se vor analiza activitatea şi experienţa dobândită de această unitate în misiunea îndeplinită în Afganistan, sub mandat ONU şi sub conducerea operaţională a NATO. Un număr de 233 militari români din cadrul Comandamentului SEEBRIG şi din două subunităţi de sprijin au participat, în perioada februarie-august 2006, la misiunea Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate din Afganistan (ISAF). Iniţiativa SEDM a fost lansată în martie 1996, având drept obiective promovarea cooperării regionale şi a relaţiilor de bună vecinătate, dezvoltarea capacităţilor defensive şi a cooperării prin eforturi colective şi facilitarea proceselor de integrare în instituţiile euro-atlantice. Statele participante la SEDM sunt Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, România, Ucraina (din decembrie 2005) şi Turcia. La consultările politice şi militare participă, cu statut de observator, Croaţia, Slovenia şi SUA. Preşedinţia Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Sud-estul Europei şi a Comitetului Politico-Militar Director, precum şi comanda SEEBRIG sunt asigurate timp de doi ani, prin rotaţie, de fiecare dintre ţările semnatare. Din iulie 2005, preşedinţia politico-militară a SEDM este deţinută de Albania, iar comanda militară a SEEBRIG, de Bulgaria. Începând din vara anului 2003, comandamentul SEEBRIG se află, pentru patru ani, la Constanţa. Secretarul de stat Dobriţoiu va avea, pe timpul prezenţei sale la Tirana, o întâlnire cu ministrul albanez al apărării, Fatmir Mediu, prilej cu care se vor purta discuţii pe teme privind experienţa României în procesul de integrare în Alianţa Nord-Atlantică, reforma forţelor armate, cooperarea militară bilaterală şi participarea la campania internaţională împotriva terorismului.

 

13.07.2006

Conferinta pe teme de integrare europeana, la Palatul Cercului Militar Naţional

Aspecte de la deschiderea conferinţei (foto)

 

12.07.2006

În zilele de 12 şi 13 iulie a.c., o delegaţie condusă de Nick Witney, directorul executiv al Agenţiei Europene de Apărare, efectuează o vizită în România, la invitaţia secretarului de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Corneliu Dobriţoiu. În cadrul convorbirilor purtate astăzi, le sediul M.Ap.N., cei doi oficiali au abordat subiecte referitoare la dinamica Politicii Europene de Securitate şi Apărare, activităţile Agenţiei Europene de Apărare, precum şi aspecte privind participarea României la dezvoltarea dimensiunii de securitate şi apărare a Uniunii Europene. Pe timpul vizitei, domnul Nick Witney va participa, în calitate de invitat special, la Conferinţa "Politica Europeană de Securitate şi Apărare - evoluţii şi perspective. Rolul Agenţiei Europene de Apărare", care se va desfăşura joi, 13 iulie, la Cercul Militar Naţional din Bucureşti.

 

11.07.2006

Joi, 13 iulie a.c., începând cu ora 9.30, la Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Naţional se va desfăşura conferinţa inter-ministerială cu tema "Politica Europeană de Securitate şi Apărare (PESA) - evoluţii şi perspective. Rolul Agenţiei Europene de Apărare", organizată de Ministerul Apărării Naţionale în parteneriat cu Institutul European Român. La conferinţă vor participa aproximativ 80 de persoane cu funcţii de conducere, specialişti şi reprezentanţi ai unor organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale din România, ai Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti. Va fi prezent, ca invitat special, Nick Witney, directorul executiv al Agenţiei Europene de Apărare (www.eda.europa.eu).
În cadrul dezbaterilor vor fi abordate subiecte referitoare la dinamica Politicii Europene de Securitate şi Apărare, la rolul Agenţiei Europene de Apărare în vederea dezvoltării capabilităţilor de apărare europene, în prezent şi în perspectivă. De asemenea, dezbaterile vor fi axate pe modul în care România va contribui în calitate de membru al Uniunii Europene la dezvoltarea PESA, inclusiv din perspectiva rolului Agenţiei Europene de Apărare în dezvoltarea capacităţilor europene de apărare. Corneliu Dobriţoiu, secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, şi Nick Witney, vor susţine, de la ora 10.30, în Sala Alba-Iulia a Palatului Cercului Militar Naţional, o conferinţă de presă. Reprezentanţii mass-media care doresc să participe la conferinţa internaţională vor fi aşteptaţi la intrarea în Palatul Cercului Militar Naţional dinspre strada C-tin Mille, începând cu ora 8.45.
Persoană de contact: lt.col. Rodica Abrudan, tel. 0744-385.579.

 


22.06.2006

O delegaţie militară condusă de domnul Mohammad Hamayon Fawzi, adjunctul ministrului apărării pentru pregătire şi personal din Ministerul Apărării al Republicii Islamice Afganistan, efectuează o vizită în România, în perioada 21 - 23 iunie a.c., la invitaţia secretarului de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion Mircea Plângu. Pe parcursul discuţiilor oficiale dintre secretarul de stat Ion Mircea Plângu şi demnitarul afgan, au fost explorate modalităţi şi direcţii de acţiune cu privire la sprijinul pe care îl poate oferi Armata României în procesul reformei sectorului de securitate afgan, în general, şi al armatei naţionale afgane, în particular. Partea afgană a solicitat de asemenea, sprijin în domeniul educaţiei şi instruirii. Secretarul de stat Plângu a propus semnarea rapidă a unui acord interministerial, acesta reprezentând cadrul legal demarării măsurilor concrete din domeniile de interes. În programul vizitei au fost incluse primiri la ministrul apărării naţionale, Teodor Atanasiu, la secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, Ioan Ion şi la şeful Statului Major General, general Eugen Bădălan.

 

22.06.2006

În ziua de 23 iunie 2006 va avea loc, la Sala Alba Iulia a Palatului Cercului Militar Naţional, seminarul cu tema: "Integrarea europeană. Dimensiunea de securitate şi apărare", organizat de Departamentul pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare (M.Ap.N.) prin Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, cu sprijinul Fundaţiei "Hanns Seidel". Participă reprezentanţi ai Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai unor instituţii de învăţământ superior şi de cercetare şi ai altor organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale. Expunerile şi dezbaterile vor avea ca temă prezentarea cadrului strategic al dimensiunii de securitate şi apărare al UE, precum şi dimensiunea instituţională, militară şi civilă a Politicii Europene de Securitate şi Apărare, în contextul eforturilor României de îndeplinire a cerinţelor pentru realizarea obiectivului fundamental -integrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Jurnaliştii interesaţi de eveniment sunt invitaţi vineri, 23 iunie a.c., la ora 09.00, la sediul Palatului Cercului Militar Naţional, pentru a participa la sesiunea de deschidere a manifestării. Informaţii suplimentare se pot obţine de la capitanul Darie Dasu, la telefonul 315.17.00 sau la telefon/fax 313.79.55.

 

20.06.2006

O delegaţie militară condusă de Jonas Hjelm, secretar de stat pentru apărare din Ministerul Apărării Suediei a efectuat o vizită în România, în perioada 19 - 20 iunie a.c., la invitaţia secretarului de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion - Mircea Plângu. Pe parcursul discuţiilor oficiale au fost abordate subiecte referitoare la Politica Europeană de Securitate şi Apărare, evoluţii din cadrul parteneriatelor NATO în perspectiva summit-ului de la Riga, participarea trupelor celor două ţări la misiunea NATO din Afganistan (ISAF) şi rolul forţelor armate în gestionarea crizelor şi urgenţelor civile. În programul vizitei au fost incluse primiri la ministrul apărării naţionale, Teodor Atanasiu, şi la secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Armamente, Ioan Ion.

 

15.06.2006

În perioada 12 - 15 iunie a.c., secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion-Mircea Plângu, a desfăşurat o vizită oficială în Regatul Spaniei. Secretarul de stat Plângu a fost primit de amiralul Francisco Torrente Sanchez, secretar general pentru politica de apărare în Ministerul Apărării. Pe parcursul discuţiilor oficiale, cei doi au dezbătut teme de interes concentrate pe probleme de Politică Europeană de Securitate şi Apărare (PESA), relaţia UE-NATO şi aspecte ale Dialogului Mediteranean. În program a fost prevăzută şi o vizită la Comandamentul Operaţional Întrunit, unde s-au purtat discuţii referitoare la participarea forţelor armate ale Spaniei şi României în teatrele de operaţii din Balcani, Afganistan şi Africa. Domnul Ion-Mircea Plângu s-a întâlnit şi cu generalul Felix Sanz Roldan, şeful Statului Major al Apărării. Pe durata întâlnirii a fost prezentată reforma recentă din cadrul forţelor armate ale Spaniei. De asemenea, secretarul de stat Plângu a avut o întrevedere cu generalul locotenent Pedro Pitarch Bartolome, comandantul Forţei Terestre.

 

06.06.2006

Secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion - Mircea Plângu, s-a întâlnit astăzi, 6 iunie a.c., la sediul Ministerului Apărării Naţionale, cu Marc Perrin de Brichambaut, secretarul general al OSCE. În cadrul întâlnirii, cei doi interlocutori au abordat atât aspecte privind securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre, cât şi situaţia din Balcanii de Vest.
Persoană de contact pentru detalii suplimentare: Arina Dănilă, telefon mobil 0721.211.882.

 

04.05.2006

În perioada 2 – 4 mai a.c., secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion-Mircea Plângu, a participat la conferinţa „Rolul viitor al NATO şi UE în Sud- Estul Europei” organizată la Berlin de Centrul European pentru Studii de Securitate „George C. Marshall” în cooperare cu Ministerul Federal al Afacerilor Externe. La conferinţă au participat parlamentari, miniştri ai apărării, miniştri de externe, reprezentanţi ai organizaţiilor regionale şi internaţionale din Sud – Estul Europei. Obiectivul principal al conferinţei a fost analizarea şi discutarea elementelor importante ale activităţilor desfăşurate de NATO şi UE în Europa de Sud-Est. În calitate de guest speaker, domnul Ion–Mircea Plângu a susţinut o alocuţiune în cadrul panelului dedicat intervenţiilor pentru reprezentanţii regionali.
 

04.04.2006

Marţi, 4 aprilie a.c., secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion - Mircea Plângu, a avut o întâlnire cu o delegaţie oficială georgiană, formată din membri ai Parlamentului, reprezentanţi ai ministerelor de externe şi apărării, precum şi ai Administraţiei Prezidenţiale. Secretarul de stat Plângu a prezentat, pe parcursul întâlnirii, stadiul excelent al cooperării militare bilaterale, aspecte ale asistenţei oferite de Ministerul Apărării Naţionale din România în procesul de reformă al forţelor armate georgiene, precum şi perspectivele dezvoltării, în continuare, a relaţiilor dintre cele două instituţii.

 
13.03.2006  

În ultima parte a vizitei pe care a efectuat-o în Statele Unite ale Americii, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion-Mircea Plângu, a avut întâlniri cu Ivan Doherty, directorul de programe al Institutului Naţional Democratic, cu reprezentanţi ai Corporaţiei RAND şi cu John J. Hamre, preşedintele Centrului de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), din Washington D.C. Pe parcursul întâlnirii de la Institutul Naţional Democratic au fost abordate probleme referitoare la evoluţiile democratice din zona extinsă a Mării Negre. Convorbirile de la Corporaţia RAND, unul dintre cele mai reputate “think tank”-uri americane, s-au concentrat pe situaţia de securitate din lumea contemporană, inclusiv evoluţiile din criza iraniană. La sesiunea de discuţii de la CSIS a participat şi Janusz Bugajski, director pentru Programul Europa, fiind abordate probleme referitoare la aspecte ale securităţii în zona extinsă a Mării Negre.

 

10.03.2006

În cadrul vizitei pe care o efectuează în Statele Unite ale Americii, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion - Mircea Plângu, a avut, în data de 9 martie, o întrevedere cu domnul Lorne Craner, preşedintele Institutului Republican International din Washington D.C. Pe parcursul întrevederii, cele două personalităţi au discutat despre probleme ale reconstrucţiei în Afganistan, evoluţia situaţiei după alegeri, evoluţia societală afgană, precum şi despre conceptul şi practica PRT (Echipele de Reconstrucţie Provincială). De asemenea, au fost discutate şi aspecte ale securităţii în zona extinsă a Mării Negre.

 

09.03.2006

În cadrul vizitei pe care o efectuează în Statele Unite al Americii, secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion - Mircea Plângu, a avut ieri, 8 martie, o întrevedere cu secretarul adjunct al apărării S.U.A., Gordon England. Cei doi demnitari au discutat despre aspectele relaţiei bilaterale româno–americane şi au trecut în revistă priorităţile actuale în domeniul transformării militare.

 

09.03.2006

În zilele de 7 şi 8 martie a.c., la Washington D.C., s-au desfăşurat lucrările Grupului bilateral de lucru pe probleme de apărare România – SUA. Delegaţiile au fost conduse de Ion - Mircea Plângu, secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, şi Daniel Fata, asistent adjunct al secretarului apărării S.U.A. pentru Europa şi NATO. Pe agenda reuniunii s-au aflat teme referitoare la războiul global împotriva terorismului, situaţia de securitate în zona extinsă a Mării Negre, procesele de transformare a apărării în NATO şi în România. De asemenea, la Agenţia de Cooperare în domeniul Securităţii Apărării s-au purtat discuţii pe marginea Programului de asistenţă americană destinat României.

 

07.03.2006

Luni, 6 martie a.c., secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion-Mircea Plângu, aflat în vizită în Statele Unite ale Americii, a avut o întrevedere cu dr. Ariel Cohen, la Heritage Foundation, din Washington D.C. Pe timpul întâlnirii, s-a discutat despre participarea României la lupta împotriva terorismului, situaţia din Irak - aspecte ale reconstrucţiei, evoluţiile de după alegeri, precum şi despre problemele de securitate din zona extinsă a Mării Negre.

 

07.03.2006

Luni, 6 martie a.c., secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion-Mircea Plângu, aflat în vizită în Statele Unite ale Americii, a participat la o masă rotundă organizată la Universitatea Naţională de Apărare, din Washington D.C. În acest cadru, au fost dezbătute probleme de securitate ale zonei extinse a Mării Negre. Între personalităţile americane prezente la lucrări s-au aflat dr. Stephen J. Flanagan, director al Institutului Naţional pentru Studii Strategice, şi dr. Jeffrey Simon, cercetător ştiinţific principal în cadrul aceleiaşi instituţii. De asemenea, cu această ocazie, demnitarul român s-a întâlnit cu preşedintele Universităţii Naţionale de Apărare, generalul-locotenent Michael M. Dunn.

 

20.02.2006

În perioada 16 – 19 februarie a.c., secretarul de stat şi şef al Departamentului pentru Integrare Euroatlantică şi Politica de Apărare, Ion - Mircea Plângu, a participat la lucrările Forumului pentru Securitatea Georgiei, desfăşurat la Tbilisi, Georgia. Lucrările Forumului au abordat chestiuni privind politica externă şi de apărare a Georgiei, parcursul de apropiere a acesteia de NATO, precum şi contribuţia acestui stat la menţinerea securităţii regionale. Cu această ocazie a avut loc şi o reuniune la nivel de miniştri adjuncţi ai apărării cu reprezentanţii ţării gazdă, ai Ţărilor Baltice şi cu cei din Bulgaria, România, Turcia şi Statele Unite ale Americii. Au fost discutate perspectivele viitoarei cooperări cu Ministerul Apărării din Georgia. De asemenea, pe parcursul Forumului, secretarul de stat Plângu a avut o scurtă întrevedere bilaterală cu doamna Sonya Atanassova Yankulova, secretar de stat în Ministerul Apărării din Bulgaria.

 


 
Top